Inovace

Co se dá zjistit výzkumem?

Inovace

Ověření výhod a případných míst na vylepšení nových výrobků či služeb s reálnými spotřebiteli využívá mnoho společností. Výzkumné techniky nabízejí inovátorům dávku inspirace, poznání trhu a lidských potřeb a také tu správnou rovnováhu mezi rizikem spojeným s inovací a odměnou za přínosný nápad, po kterém spotřebitelé skutečně prahnou. Výzkum je užitečný a přínosný. Dozvíme se z něj věci, které pomohou společenské diskusi, uvědomíme si něco důležitého nebo podstatného, dodáme inovátorům potřebnou inspiraci nebo třeba upozorníme na nebezpečný trend.

Lidé nám většinou nevymyslí nový výrobek, mohou ale vysvětlit své potřeby a přání. Pečlivě naslouchajícího inovátora to může osvítit a nápad je na světě. Pří výzkumu inovací se často používají inovativní výzkumné techniky, oblíbené mezi respondenty pro jejich tvořivost, možnost uplatnit své nápady a vyzkoušet si něco nového. 

1. Komunikační služby pro hluchoněmé zákazníky

Výzkum byl realizován v roce 2014 pro mobilního operátora agenturou Confess. Byla využita kvalitatitivní metoda tzv. bulletin board, tedy online diskusní skupina v chráněném prostředí. Zjistili jsme, že vzhledem k tomu, že pro tuto skupinu lidí je kromě znakové řeči právě psaní hlavním dorozumívacím prostředkem, vyjadřují se velmi podrobně a jsou ochotni spolupracovat na úpravách služeb pro tuto specifickou skupinu. Díky výzkumu byla například uzpůsobena krizová komunikace pro pacienty s nemocnicí a lékaři, při které se pomocí speciální linky zprostředkovává rozhovor mezi lékařem a pacientem.

2. Pacienti získali srozumitelné informace o léčbě

Mezinárodní farmaceutická společnost se rozhodovala, zda svoji komunikaci ohledně možností léčby lupénky cílit i přímo na pacienty, nebo ji ponechávat jen na lékařích. Z výzkumu agentury Ipsos vyplynul zájem pacientů o bližší informace v ucelené formě, lékaři by zároveň uvítali, že jsou informace zaštítěné firmou a odbornou společností. Firma tedy připravila webové stránky a tištěné materiály, které popsaly všechny možné léčebné přístupy jazykem srozumitelným pro laickou veřejnost. Jak webové stránky, tak tištěné materiály procházely testováním v rámci několika fází výzkumu (kvalitativní i kvantitativní výzkum realizovaný Ipsos), aby nakonec došlo k jejich optimalizaci a všechny strany si mohly být na 100% jisté, že pacienti všem informacím rozumí tak, jak je předpokládáno a očekáváno. Lokální pobočka farmaceutické společnosti navíc tuto svoji aktivitu dále prezentovala na mezinárodní úrovni v rámci firmy, a obdržela oficiální ocenění za tuto aktivitu.

3. Vytvoření konceptu Kavárny štěstí 

Koncept byl vytvořen s týmem expertních respondentů v rámci inovačních workshopů. Cílem bylo najít netradiční prostor, ve kterém by se společnost Sazka mohla potkávat se svými zákazníky. Jako v každém inovačním workshopu agentura Confess využila sérii technik, které podněcují tvořivost. Hledala se místa a způsoby, které vedou k co největší interakci se zákazníky. V průběhu workshopu vznikl nápad kombinovat kavárnu s místem, kde je možné zkusit štěstí a vyhrát. Kavárna nabízí hráčské menu“, ve kterém každá káva je hravá a výherní. Zákazník si tak může objednat například rentiérskou kávu, při jejímž nákupu získá los a může vyhrát rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně na dobu 5 pěti let. Koncept Kaváren štěstí se na trhu prosadil a Sazka tak nabízí svým zákazníkům místo, kde si u dobré kávy můžete zažít trochu radosti ze hry. 

 

 

 

 

Krátké zprávy

Novela energetického zákona

18. 07. 2023

Novelu EZ umožňující sdílení energií zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou již setkalo. Zájem sdílet…

Inflace plány na dovolenou neohrozí. V létě plánuje cestovat 80 % Čechů

21. 06. 2023

Češi i ostatní Evropané plánují v létě cestovat, inflaci navzdory. Opětovně roste zájem o cestování, zejména do zahraniční. Na popularitě…

Duševní pohoda Čechů v aktuální situaci: Polovina se bojí, že nevyjde s penězi, řada lidí cítí úzkost

25. 05. 2023

Jak dopadá aktuální společenská situace na duševní pohodu Čechů? Dvě třetiny mají obavy z budoucnosti, 54 % se bojí, že nevyjdou…

Zrušíme některý ze státních svátků?

17. 05. 2023

1 499 respondentů ve věku 18 až 65 se zúčastnilo víkendového (5. – 9. 5.) online průzkumu SC&C, který se zaměřoval na otázku zrušení…

S uzavřením části poboček pošty nesouhlasí 58 % Čechů. Polovina lidí navštíví poštu alespoň jednou do měsíce

14. 04. 2023

Proti redukci pobočkové sítě České pošty je 58 procent Čechů, ukázal nejnovější průzkum agentury NMS Market Research. Pro je naopak…

Polovina lidí nezná svého hejtmana!

13. 04. 2023

Situace v jednotlivých krajích je odlišná. V Plzeňském znají hejtmana jen 2 lidé z 10. Nejznámější je naopak primátor Prahy Svoboda.…

Schůzka expertní skupiny GDPR

27. 02. 2023

Ve čtvrtek 23. února 2023 se sešla expertní skupina SIMAR složená z kolegyň a kolegů, kteří mají v členských agenturách na starost…

Výzkum může volat

24. 03. 2022

Vaše možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu je i po novelizaci zákona o elektronické komunikaci zachována.