Inovace

Co se dá zjistit výzkumem?

Inovace

Ověření výhod a případných míst na vylepšení nových výrobků či služeb s reálnými spotřebiteli využívá mnoho společností. Výzkumné techniky nabízejí inovátorům dávku inspirace, poznání trhu a lidských potřeb a také tu správnou rovnováhu mezi rizikem spojeným s inovací a odměnou za přínosný nápad, po kterém spotřebitelé skutečně prahnou. Výzkum je užitečný a přínosný. Dozvíme se z něj věci, které pomohou společenské diskusi, uvědomíme si něco důležitého nebo podstatného, dodáme inovátorům potřebnou inspiraci nebo třeba upozorníme na nebezpečný trend.

Lidé nám většinou nevymyslí nový výrobek, mohou ale vysvětlit své potřeby a přání. Pečlivě naslouchajícího inovátora to může osvítit a nápad je na světě. Pří výzkumu inovací se často používají inovativní výzkumné techniky, oblíbené mezi respondenty pro jejich tvořivost, možnost uplatnit své nápady a vyzkoušet si něco nového. 

1. Komunikační služby pro hluchoněmé zákazníky

Výzkum byl realizován v roce 2014 pro mobilního operátora agenturou Confess. Byla využita kvalitatitivní metoda tzv. bulletin board, tedy online diskusní skupina v chráněném prostředí. Zjistili jsme, že vzhledem k tomu, že pro tuto skupinu lidí je kromě znakové řeči právě psaní hlavním dorozumívacím prostředkem, vyjadřují se velmi podrobně a jsou ochotni spolupracovat na úpravách služeb pro tuto specifickou skupinu. Díky výzkumu byla například uzpůsobena krizová komunikace pro pacienty s nemocnicí a lékaři, při které se pomocí speciální linky zprostředkovává rozhovor mezi lékařem a pacientem.

2. Pacienti získali srozumitelné informace o léčbě

Mezinárodní farmaceutická společnost se rozhodovala, zda svoji komunikaci ohledně možností léčby lupénky cílit i přímo na pacienty, nebo ji ponechávat jen na lékařích. Z výzkumu agentury Ipsos vyplynul zájem pacientů o bližší informace v ucelené formě, lékaři by zároveň uvítali, že jsou informace zaštítěné firmou a odbornou společností. Firma tedy připravila webové stránky a tištěné materiály, které popsaly všechny možné léčebné přístupy jazykem srozumitelným pro laickou veřejnost. Jak webové stránky, tak tištěné materiály procházely testováním v rámci několika fází výzkumu (kvalitativní i kvantitativní výzkum realizovaný Ipsos), aby nakonec došlo k jejich optimalizaci a všechny strany si mohly být na 100% jisté, že pacienti všem informacím rozumí tak, jak je předpokládáno a očekáváno. Lokální pobočka farmaceutické společnosti navíc tuto svoji aktivitu dále prezentovala na mezinárodní úrovni v rámci firmy, a obdržela oficiální ocenění za tuto aktivitu.

3. Vytvoření konceptu Kavárny štěstí 

Koncept byl vytvořen s týmem expertních respondentů v rámci inovačních workshopů. Cílem bylo najít netradiční prostor, ve kterém by se společnost Sazka mohla potkávat se svými zákazníky. Jako v každém inovačním workshopu agentura Confess využila sérii technik, které podněcují tvořivost. Hledala se místa a způsoby, které vedou k co největší interakci se zákazníky. V průběhu workshopu vznikl nápad kombinovat kavárnu s místem, kde je možné zkusit štěstí a vyhrát. Kavárna nabízí hráčské menu“, ve kterém každá káva je hravá a výherní. Zákazník si tak může objednat například rentiérskou kávu, při jejímž nákupu získá los a může vyhrát rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně na dobu 5 pěti let. Koncept Kaváren štěstí se na trhu prosadil a Sazka tak nabízí svým zákazníkům místo, kde si u dobré kávy můžete zažít trochu radosti ze hry. 

 

 

 

 

Krátké zprávy

Certifikace PRO VÝZKUM

13. 02. 2024

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech dotazníku…

Sdružení SIMAR spouští kampaň "Dotazník na pohodu" pro šťastné respondenty a kvalitní a šťastná data

26. 01. 2024

V rámci oborové iniciativy v projektu "PRO VÝZKUM" s radostí oznamuje sdružení SIMAR spuštění projektu zaměřeného na spokojenost…

Korespondenční volba má větší podporu u mladých a vysokoškolsky vzdělaných.

18. 01. 2024

Korespondenční volbě je nakloněna téměř polovina Čechů. Téměř pětině to je naopak jedno a nepovažují tak pravděpodobně téma za důležité.

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

05. 01. 2024

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění…

Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas hlavně na TikToku, říká studie Děti a nová média

29. 11. 2023

Dětský svět v dnešní době do velké míry ovlivňují média a technologie, což se odráží na způsobech jejich trávení volného času, možnostech…

Češi se otevírají umělé inteligenci. Roste počet lidí, kteří si vyzkoušeli ChatGPT, třetina očekává vliv na své zaměstnání

15. 11. 2023

Pětina obyvatel České republiky již vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT, užitečným ho pak shledává 7 z 10 z nich.…

Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice,…