Inovace

Co se dá zjistit výzkumem?

Inovace

Ověření výhod a případných míst na vylepšení nových výrobků či služeb s reálnými spotřebiteli využívá mnoho společností. Výzkumné techniky nabízejí inovátorům dávku inspirace, poznání trhu a lidských potřeb a také tu správnou rovnováhu mezi rizikem spojeným s inovací a odměnou za přínosný nápad, po kterém spotřebitelé skutečně prahnou. Výzkum je užitečný a přínosný. Dozvíme se z něj věci, které pomohou společenské diskusi, uvědomíme si něco důležitého nebo podstatného, dodáme inovátorům potřebnou inspiraci nebo třeba upozorníme na nebezpečný trend.

Lidé nám většinou nevymyslí nový výrobek, mohou ale vysvětlit své potřeby a přání. Pečlivě naslouchajícího inovátora to může osvítit a nápad je na světě. Pří výzkumu inovací se často používají inovativní výzkumné techniky, oblíbené mezi respondenty pro jejich tvořivost, možnost uplatnit své nápady a vyzkoušet si něco nového. 

1. Komunikační služby pro hluchoněmé zákazníky

Výzkum byl realizován v roce 2014 pro mobilního operátora agenturou Confess. Byla využita kvalitatitivní metoda tzv. bulletin board, tedy online diskusní skupina v chráněném prostředí. Zjistili jsme, že vzhledem k tomu, že pro tuto skupinu lidí je kromě znakové řeči právě psaní hlavním dorozumívacím prostředkem, vyjadřují se velmi podrobně a jsou ochotni spolupracovat na úpravách služeb pro tuto specifickou skupinu. Díky výzkumu byla například uzpůsobena krizová komunikace pro pacienty s nemocnicí a lékaři, při které se pomocí speciální linky zprostředkovává rozhovor mezi lékařem a pacientem.

2. Pacienti získali srozumitelné informace o léčbě

Mezinárodní farmaceutická společnost se rozhodovala, zda svoji komunikaci ohledně možností léčby lupénky cílit i přímo na pacienty, nebo ji ponechávat jen na lékařích. Z výzkumu agentury Ipsos vyplynul zájem pacientů o bližší informace v ucelené formě, lékaři by zároveň uvítali, že jsou informace zaštítěné firmou a odbornou společností. Firma tedy připravila webové stránky a tištěné materiály, které popsaly všechny možné léčebné přístupy jazykem srozumitelným pro laickou veřejnost. Jak webové stránky, tak tištěné materiály procházely testováním v rámci několika fází výzkumu (kvalitativní i kvantitativní výzkum realizovaný Ipsos), aby nakonec došlo k jejich optimalizaci a všechny strany si mohly být na 100% jisté, že pacienti všem informacím rozumí tak, jak je předpokládáno a očekáváno. Lokální pobočka farmaceutické společnosti navíc tuto svoji aktivitu dále prezentovala na mezinárodní úrovni v rámci firmy, a obdržela oficiální ocenění za tuto aktivitu.

3. Vytvoření konceptu Kavárny štěstí 

Koncept byl vytvořen s týmem expertních respondentů v rámci inovačních workshopů. Cílem bylo najít netradiční prostor, ve kterém by se společnost Sazka mohla potkávat se svými zákazníky. Jako v každém inovačním workshopu agentura Confess využila sérii technik, které podněcují tvořivost. Hledala se místa a způsoby, které vedou k co největší interakci se zákazníky. V průběhu workshopu vznikl nápad kombinovat kavárnu s místem, kde je možné zkusit štěstí a vyhrát. Kavárna nabízí hráčské menu“, ve kterém každá káva je hravá a výherní. Zákazník si tak může objednat například rentiérskou kávu, při jejímž nákupu získá los a může vyhrát rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně na dobu 5 pěti let. Koncept Kaváren štěstí se na trhu prosadil a Sazka tak nabízí svým zákazníkům místo, kde si u dobré kávy můžete zažít trochu radosti ze hry. 

 

 

 

 

Krátké zprávy

Agentury SIMAR jsou PRO VÝZKUM

19. 09. 2019

K iniciativě PRO VÝZKUM, kterou odstartovalo sdružení SIMAR 1. září, se připojily všechny členské agentury.

PRO VÝZKUM v České televizi

11. 09. 2019

Podívejte se na rozhovor o iniciativě PRO VÝZKUM s výkonnou ředitelkou SIMAR Hanou Huntovou, který byl vysílán 9. září v pořadu České…

Iniciativa PRO VÝZKUM startuje

01. 09. 2019

Jedná se o veřejně prospěšnou aktivitu výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění, která si…

SIMAR je PRO VÝZKUM

27. 08. 2019

SIMAR startuje iniciativu PRO VÝZKUM

Jak se zkoumá: osobní dotazování

26. 08. 2019

Přečtěte si podrobnosti o tom, jak se realizuje osobní dotazování a jakým způsobem při takovém dotazování nakládáme s osobními údaji…

Prohlášení k e-mailům Institutu turistiky a zdraví vybízejícím k účasti ve výzkumu

23. 08. 2019

Varování: Existují firmy, které se pod záminkou toho, že realizují výzkum, snaží z lidí vylákat osobní údaje. Svou aktivitu dále…

Poznáváme díky výzkumu: Výzkum zaměřený na chudobu a exekuce

21. 08. 2019

Výzkum zaměřený na demokratické hodnoty, občanskou participaci, zázemí dotázaných ve spojení s finančními problémy, životní styl,…

Jak a proč se ve výzkumu trhu používá náhodné generování čísel?

17. 08. 2019

Asi jste se již setkali s telefonátem, kdy na druhém konci hovoří milý hlas o průzkumu trhu. Napadlo Vás někdy, odkud výzkumné agentury…