Online

Jak se zkoumá?

Dotazování po internetu

Jedná se o výzkumnou metodu, při které se sběr informací provádí na internetu a to pomocí počítače, tabletu či chytrého telefonu. Nejobvyklejší formou je kvantitativní průzkum známý pod zkratkou CAWI (computer-assisted web interviewing), kdy respondent ve výzkumu sám vyplní online dotazník.

Jak se tato metoda provádí

Dotazník je vytvořen ve zvláštním programu, který může kromě textových otázek obsahovat obrázky, zvuky či videonahrávky, případně další interaktivní prvky. Dotazník je pak distribuován vybraným respondentům. Výzkum online je pro respondenty pohodlnější, protože dotazník mohou vyplnit svým tempem a ve chvíli, kdy mají na vyplňování odpovědí dostatek času. Každý se tak může v klidu a bez obav ke zkoumané problematice vyjádřit. Oproti osobnímu nebo telefonickému dotazování je online rychlejší a méně náročné na zpracování, proto se v praxi velmi často využívá.

Jak se vybírají respondenti do dotazování

Existuje několik možností, jak oslovit respondenty do výzkumu. Běžně se dotazníkové šetření realizuje na členech tzv. online panelu, tedy mezi respondenty, kteří se dobrovolně přihlásili k účasti na občasných výzkumech a dali tak k oslovení ve výzkumu souhlas. Takových panelů je v České republice několik a obsahují desetitisíce až statisíce respondentů.

Výzkumníci také často pracují s databází klienta, který jim na dobu realizace výzkumu svěří databázi svých zákazníků. Člověk se do takové databáze dostane tím, že si koupí určitý výrobek nebo službu. Realizace výzkumu je omezena pouze na okruhy, která se přímo vztahují k tématům, která vyplývají ze smluvního, případně předsmluvního vztahu se zákazníkem. Databázi pak výzkumníci vrátí zpět zadavateli a nesmí ji využít na realizaci dalších výzkumů. Pokud si nepřejete být za účelem výzkumu kontaktováni, obraťte se na toho, kdo vám výrobek či službu poskytl, případně požádejte přímo realizátora výzkumu, který váš požadavek předá.

Mezi další způsoby výběru respondentů patří pozvánka do online výzkumu formou banneru na nějaké webové stránce. Účast v online výzkumu mohou rovněž nabízet tazatelé při osobním dotazování, případně podobnou nabídku mohou učinit telefonní operátoři.

Proč potřebujeme osobní údaje a jak s nimi zacházíme

Účastníci panelového výzkumu se při registraci do programu dozví podrobné podmínky, včetně informací o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Souhlas ke zpracování osobních údajů k výzkumným účelům tedy poskytuje respondent při dobrovolné registraci do panelu a tento souhlas může kdykoliv odvolat přerušením či ukončením účasti v panelu.

Agentura obvykle prověřuje identitu respondenta. Jedná se o potřebný krok k zajištění kvality výzkumného šetření. Ve výstupech výzkumu například nemohou být zdvojené odpovědi od jednoho respondenta s jinou e-mailovou adresou, nebo třeba někoho, kdo neposkytne ve svém profilu věrohodné informace. Některé panely také žádají respondenty, aby jim vyplnili osobní dotazník. Poskytnuté informace pak slouží k lepšímu zacílení při výběru respondentů pro speciální výzkumy (například může být clová skupina aktivní řidiči, lidé, kteří pijí ochucené nápoje atp.).

Účastníci panelového šetření také často svou aktivitou přispívají na charitu nebo dostávají drobné odměny. Agentura proto v zabezpečeném prostředí panelu ukládá nezbytné kontaktní a administrativní údaje respondentů, které využívá pouze pro kontrolu kvality dat a administrativní účely. Odpovědi na výzkumné otázky obsažené v dotazníku nejsou při zpracování spojovány s konkrétním respondentem, zadavateli výzkumného šetření jsou poskytována pouze data bez osobních údajů, ze kterých nelze identifikovat jednotlivce.

Ostatní online metody: klíčová je ochrana

V online prostředí se také uplatňují inovativní techniky a metody. Využívají se například skupinové diskuse online nebo různé formy online komunit, kde se uživatelé mohou vyjadřovat k určitému tématu dlouhodoběji. V tomto proměnlivém prostředí je vždy důležité znovu vyhodnocovat bezpečí respondentů a vždy se ujistit, že je odpovídajícím způsobem chráněna.

Krátké zprávy

Certifikace PRO VÝZKUM

13. 02. 2024

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech dotazníku…

Sdružení SIMAR spouští kampaň "Dotazník na pohodu" pro šťastné respondenty a kvalitní a šťastná data

26. 01. 2024

V rámci oborové iniciativy v projektu "PRO VÝZKUM" s radostí oznamuje sdružení SIMAR spuštění projektu zaměřeného na spokojenost…

Korespondenční volba má větší podporu u mladých a vysokoškolsky vzdělaných.

18. 01. 2024

Korespondenční volbě je nakloněna téměř polovina Čechů. Téměř pětině to je naopak jedno a nepovažují tak pravděpodobně téma za důležité.

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

05. 01. 2024

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění…

Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas hlavně na TikToku, říká studie Děti a nová média

29. 11. 2023

Dětský svět v dnešní době do velké míry ovlivňují média a technologie, což se odráží na způsobech jejich trávení volného času, možnostech…

Češi se otevírají umělé inteligenci. Roste počet lidí, kteří si vyzkoušeli ChatGPT, třetina očekává vliv na své zaměstnání

15. 11. 2023

Pětina obyvatel České republiky již vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT, užitečným ho pak shledává 7 z 10 z nich.…

Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice,…