Online

Jak se zkoumá?

Dotazování po internetu

Jedná se o výzkumnou metodu, při které se sběr informací provádí na internetu a to pomocí počítače, tabletu či chytrého telefonu. Nejobvyklejší formou je kvantitativní průzkum známý pod zkratkou CAWI (computer-assisted web interviewing), kdy respondent ve výzkumu sám vyplní online dotazník.

Jak se tato metoda provádí

Dotazník je vytvořen ve zvláštním programu, který může kromě textových otázek obsahovat obrázky, zvuky či videonahrávky, případně další interaktivní prvky. Dotazník je pak distribuován vybraným respondentům. Výzkum online je pro respondenty pohodlnější, protože dotazník mohou vyplnit svým tempem a ve chvíli, kdy mají na vyplňování odpovědí dostatek času. Každý se tak může v klidu a bez obav ke zkoumané problematice vyjádřit. Oproti osobnímu nebo telefonickému dotazování je online rychlejší a méně náročné na zpracování, proto se v praxi velmi často využívá.

Jak se vybírají respondenti do dotazování

Existuje několik možností, jak oslovit respondenty do výzkumu. Běžně se dotazníkové šetření realizuje na členech tzv. online panelu, tedy mezi respondenty, kteří se dobrovolně přihlásili k účasti na občasných výzkumech a dali tak k oslovení ve výzkumu souhlas. Takových panelů je v České republice několik a obsahují desetitisíce až statisíce respondentů.

Výzkumníci také často pracují s databází klienta, který jim na dobu realizace výzkumu svěří databázi svých zákazníků. Člověk se do takové databáze dostane tím, že si koupí určitý výrobek nebo službu. Realizace výzkumu je omezena pouze na okruhy, která se přímo vztahují k tématům, která vyplývají ze smluvního, případně předsmluvního vztahu se zákazníkem. Databázi pak výzkumníci vrátí zpět zadavateli a nesmí ji využít na realizaci dalších výzkumů. Pokud si nepřejete být za účelem výzkumu kontaktováni, obraťte se na toho, kdo vám výrobek či službu poskytl, případně požádejte přímo realizátora výzkumu, který váš požadavek předá.

Mezi další způsoby výběru respondentů patří pozvánka do online výzkumu formou banneru na nějaké webové stránce. Účast v online výzkumu mohou rovněž nabízet tazatelé při osobním dotazování, případně podobnou nabídku mohou učinit telefonní operátoři.

Proč potřebujeme osobní údaje a jak s nimi zacházíme

Účastníci panelového výzkumu se při registraci do programu dozví podrobné podmínky, včetně informací o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Souhlas ke zpracování osobních údajů k výzkumným účelům tedy poskytuje respondent při dobrovolné registraci do panelu a tento souhlas může kdykoliv odvolat přerušením či ukončením účasti v panelu.

Agentura obvykle prověřuje identitu respondenta. Jedná se o potřebný krok k zajištění kvality výzkumného šetření. Ve výstupech výzkumu například nemohou být zdvojené odpovědi od jednoho respondenta s jinou e-mailovou adresou, nebo třeba někoho, kdo neposkytne ve svém profilu věrohodné informace. Některé panely také žádají respondenty, aby jim vyplnili osobní dotazník. Poskytnuté informace pak slouží k lepšímu zacílení při výběru respondentů pro speciální výzkumy (například může být clová skupina aktivní řidiči, lidé, kteří pijí ochucené nápoje atp.).

Účastníci panelového šetření také často svou aktivitou přispívají na charitu nebo dostávají drobné odměny. Agentura proto v zabezpečeném prostředí panelu ukládá nezbytné kontaktní a administrativní údaje respondentů, které využívá pouze pro kontrolu kvality dat a administrativní účely. Odpovědi na výzkumné otázky obsažené v dotazníku nejsou při zpracování spojovány s konkrétním respondentem, zadavateli výzkumného šetření jsou poskytována pouze data bez osobních údajů, ze kterých nelze identifikovat jednotlivce.

Ostatní online metody: klíčová je ochrana

V online prostředí se také uplatňují inovativní techniky a metody. Využívají se například skupinové diskuse online nebo různé formy online komunit, kde se uživatelé mohou vyjadřovat k určitému tématu dlouhodoběji. V tomto proměnlivém prostředí je vždy důležité znovu vyhodnocovat bezpečí respondentů a vždy se ujistit, že je odpovídajícím způsobem chráněna.

Krátké zprávy

Schůzka expertní skupiny GDPR

27. 02. 2023

Ve čtvrtek 23. února 2023 se sešla expertní skupina SIMAR složená z kolegyň a kolegů, kteří mají v členských agenturách na starost…

Výzkum může volat

24. 03. 2022

Vaše možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu je i po novelizaci zákona o elektronické komunikaci zachována.

Mezinárodní den ochrany osobních údajů

01. 02. 2022

V pátek, 28. ledna, si výzkumná komunita připomněla Mezinárodní den ochrany soukromí a osobních údajů. ESOMAR k tomu připravil webcast,…

Unikátní průzkum Nadačního fondu Krok domů v soutěži Research Got Talent

01. 02. 2022

Mladí čeští výzkumníci se v letošním roce opět zapojili do mezinárodní soutěže Research Got Talent. Jedná se o soutěž organizovanou…

Oslavili jsme Mezinárodní výzkumný den

07. 05. 2021

Ve čtvrtek 6. května jsme společným online setkáním oslavili Mezinárodní výzkumný den. Tato událost je každoročně iniciována asociací…

Jak se dělají volební výzkumy v pořadu 90´ na ČT24

14. 04. 2021

V úterý 13. dubna se pořad 90´na ČT 24 věnoval problematice volebních výzkumů.

Káva o čtvrté o výzkumech trhu a veřejného mínění

01. 04. 2021

Ve středu 31. března si moderátorka pořadu Káva o čtvrté Patricie Strouhalová povídala s výkonnou ředitelkou SIMAR Hanou Huntovou…

Výzkum spolupracuje s iniciativou Cesta ven

16. 02. 2021

Lidé z výzkumného oboru podporují iniciativu Cesta ven a aktivně se zapojili do přípravy komunikace, která chce podpořit co nejúspěšnější…