Skupinové diskuse

Jak se zkoumá?

Skupinové diskuse

Jedná se o jednu z nejběžnějších metod získávání dat v kvalitativním výzkumu. Kvalitativní výzkum si klade za cíl hlouběji pochopit určitou problematiku, hledá odpovědi na otázku proč spíše než kolik. Používá se často v sociologii a psychologii i ve výzkumu trhu. Diskuse řízené moderátorem/moderátorkou se obvykle účastní menší skupina lidí.

Jak se tato metoda provádí

Metoda spočívá v moderované diskusi, ve které skupina vybraných respondentů sděluje své postoje a názory. Ve skupině je nejčastěji 6-8 osob a zkušený moderátor, který - podle připraveného scénáře - vede dialog s účastníky skupinové diskuse.

Jak se vybírají respondenti do dotazování

Respondenti jsou náhodně vybráni tak, aby splňovali určité charakteristiky, například měli, nebo naopak neměli zkušenosti s určitým výrobkem či službou a svým demografickým profilem odpovídali určité cílové skupině. V kvalitních výzkumech není povoleno, aby se skupinových diskusí účastnili respondenti příliš často, povolena je účast jednou za 6 měsíců.

Jak se zachází s osobními údaji

Průběh skupinové diskuse se zaznamenává. Nahrávku využije výzkumný tým pro zpracování výzkumné zprávy. Často si nahrávku skupinové diskuse pro inspiraci zhlédne i zadavatel výzkumu. Nahrávka se poté, v určeném časovém odstupu, odstraní. V průběhu rozhovoru se moderátor snaží pokud možno skrýt identitu respondenta, oslovuje například respondenty pouze křestními jmény. Ve výzkumné zprávě jsou respondenti označeni pouze jmény fiktivními a identita jednotlivce je skryta. Přesné informace o způsobu zpracování údajů a délce jejich uchování sdělí agentura účastníkům diskuse před zahájením výzkumu.

Účastníkům skupinových diskusí se často vyplácí odměna. Výzkumná agentura má proto zákonnou povinnost evidovat vyplacení částky a ve lhůtě určené zákonem o účetnictvím uchová nezbytné údaje respondenta.

Krátké zprávy

Agentury SIMAR jsou PRO VÝZKUM

19. 09. 2019

K iniciativě PRO VÝZKUM, kterou odstartovalo sdružení SIMAR 1. září, se připojily všechny členské agentury.

PRO VÝZKUM v České televizi

11. 09. 2019

Podívejte se na rozhovor o iniciativě PRO VÝZKUM s výkonnou ředitelkou SIMAR Hanou Huntovou, který byl vysílán 9. září v pořadu České…

Iniciativa PRO VÝZKUM startuje

01. 09. 2019

Jedná se o veřejně prospěšnou aktivitu výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění, která si…

SIMAR je PRO VÝZKUM

27. 08. 2019

SIMAR startuje iniciativu PRO VÝZKUM

Jak se zkoumá: osobní dotazování

26. 08. 2019

Přečtěte si podrobnosti o tom, jak se realizuje osobní dotazování a jakým způsobem při takovém dotazování nakládáme s osobními údaji…

Prohlášení k e-mailům Institutu turistiky a zdraví vybízejícím k účasti ve výzkumu

23. 08. 2019

Varování: Existují firmy, které se pod záminkou toho, že realizují výzkum, snaží z lidí vylákat osobní údaje. Svou aktivitu dále…

Poznáváme díky výzkumu: Výzkum zaměřený na chudobu a exekuce

21. 08. 2019

Výzkum zaměřený na demokratické hodnoty, občanskou participaci, zázemí dotázaných ve spojení s finančními problémy, životní styl,…

Jak a proč se ve výzkumu trhu používá náhodné generování čísel?

17. 08. 2019

Asi jste se již setkali s telefonátem, kdy na druhém konci hovoří milý hlas o průzkumu trhu. Napadlo Vás někdy, odkud výzkumné agentury…