Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku). V rámci České republiky jsme realizovali výzkum na téma „Absence léků“, data byla sesbírána v období od 27. září do 5. října 2023. Výzkum probíhal v Česku na vzorku n=1060 reprezentativní populace ve věku 18+.

V září se v médiích objevily informace o nedostupnosti určitých léků v českých lékárnách. Zajímalo nás, kolik Čechů se v této situaci ocitlo a do jaké míry se cítili být absencí léků, které poptávali, ohroženi.

Zkušenost s nedostatkem požadovaných léků měli v září více než 2/5 Čechů starších 18 let (43 %). Výrazně častěji se v této situaci ocitly české ženy (48 %). Co se týče věkových kategorií, zde jsme nezaznamenali žádné signifikantní rozdíly, vyjma mladých lidí ve věku 18-29 let, kde tuto zkušenost mělo 36 % z nich.


Češi v lékárnách nejvíce postrádali předepsaná antibiotika jak pro děti, tak i pro dospělé

Respondentům jsme položili otázku, jaký typ léku/přípravku byl dle jejich vlastní zkušenosti v posledních 3 měsících v lékárnách nedostupný. 

Téměř 1/3 Čechů uvedla (30 %), že se potkali s absenci dětských antibiotik. Prakticky stejně na tom Češi byli s antibiotiky pro dospělé (30 %). Z antibiotik nejčastěji zmiňovali nedostupnost očních antibiotik pro léčbu zánětů a infekcí oka.  Obecně chyběly zejména dětské léky, a to i přípravky proti horečce (25 %), ale také přípravky proti rýmě a nachlazení (14 %).

Lidé ve věku nad 60 let měli největší problém sehnat antibiotika pro dospělé (38 %), léky na tlak (28 %) a léky na různá chronická onemocnění (24 %).

S absencí léků proti průjmu se potkalo 19 % dotázaných, a to výrazně více české ženy (23 %) a lidé ve věku 45-59 let (26 %).

Bez poptávaných analgetik z lékárny odešlo až 19 % českých mužů, celkově jejich výpadek zaznamenalo 14 % Čechů. Čeští muži se také mnohem častěji nedostali i ke svým vitamínům, uvedlo to až 7 % z nich, zatím co tento problém potkal pouze 3 % českých žen. 


Téměř polovině lidí, kteří zaznamenali absenci poptávaných léků, byla nabídnuta jiná relevantní alternativa

Těm, kteří se s nedostupností léků potkali, byla v téměř polovině případů (47 %) nabídnuta jiná vyhovující alternativa. Tuto zkušenost mělo až 52 % českých žen, zatímco jen 42 % českých mužů.

42 % Čechů uvedlo, že jim v lékárně žádnou vhodnou alternativu nenabídli, i přesto se ¼ z nich necítila být bezprostředně ohrožena na svém zdraví v důsledku absence potřebného léku.

19 % Čechů uvedlo, že se kvůli chybějícím lékům cítili být rozhodně zdravotně ohroženi a 34 % uvedlo, že se cítili spíše ohroženi.


Pokud máte zájem se účastnit podobných výzkumů a anket, můžete se přidat ke komunitě respondentů Evropského národního panelu a přispět svojí odpovědí ve výzkumech na různá témata. Více informací naleznete zde www.narodnipanel.cz/media.


Kontakt pro média: 
Petra Starovičová, Marketing & PR Manager, European National Panels, +420 777 356 902, e-mail: starovicova@narodnipanel.cz.

 

Krátké zprávy

Certifikace PRO VÝZKUM

13. 02. 2024

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech dotazníku…

Sdružení SIMAR spouští kampaň "Dotazník na pohodu" pro šťastné respondenty a kvalitní a šťastná data

26. 01. 2024

V rámci oborové iniciativy v projektu "PRO VÝZKUM" s radostí oznamuje sdružení SIMAR spuštění projektu zaměřeného na spokojenost…

Korespondenční volba má větší podporu u mladých a vysokoškolsky vzdělaných.

18. 01. 2024

Korespondenční volbě je nakloněna téměř polovina Čechů. Téměř pětině to je naopak jedno a nepovažují tak pravděpodobně téma za důležité.

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

05. 01. 2024

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění…

Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas hlavně na TikToku, říká studie Děti a nová média

29. 11. 2023

Dětský svět v dnešní době do velké míry ovlivňují média a technologie, což se odráží na způsobech jejich trávení volného času, možnostech…

Češi se otevírají umělé inteligenci. Roste počet lidí, kteří si vyzkoušeli ChatGPT, třetina očekává vliv na své zaměstnání

15. 11. 2023

Pětina obyvatel České republiky již vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT, užitečným ho pak shledává 7 z 10 z nich.…

Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice,…