Duševní pohoda Čechů v aktuální situaci: Polovina se bojí, že nevyjde s penězi, řada lidí cítí úzkost

25. 05. 2023

Jak dopadá aktuální společenská situace na duševní pohodu Čechů? Dvě třetiny mají obavy z budoucnosti, 54 % se bojí, že nevyjdou s financemi. Více než polovina Čechů se však navzdory současným okolnostem cítí bezpečně. Ženy mají obecně větší obavy, ať už jde o oblast financí, bezpečnosti, budoucnosti, nebo ztráty zaměstnání.

Výzkum realizovala výzkumná agentura Nielsen ve spolupráci s ResSOLUTION Group pro kampaň Suchej únor na vzorku 500 respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 18 let a více.

V rámci výzkumu pro kampaň Suchej únor (jehož další výsledky si můžete přečíst zde) jsme se respondentů ptali také na to, jak aktuální společenská situace (válka na Ukrajině, inflace, ceny energií apod.) ovlivňuje jejich duševní pohodu. Otázky se týkaly oblastí, jako jsou pocity úzkosti, bezpečí, finanční zabezpečení nebo vyhlídky na budoucnost. Výzkum proběhl v únoru letošního roku.

Z čeho mají Češi obavy

Dvě třetiny Čechů (66 %) sdílí obavy z budoucnosti, častěji jsou to ženy (71 % oproti 61 % mužů), lidé nad 55 let a ti s nižším vzděláním. Mladší lidé jsou ve vztahu k budoucnosti optimističtější, s rostoucím věkem však optimismus klesá. Obavy ohledně finančního zabezpečení má 54 % Čechů. Toho, že nevyjdou s penězi, se ve větší míře obávají ženy, lidé s nejnižším vzděláním a lidé z vesnic – respondenti z těchto skupin se zároveň častěji než ostatní obávají ztráty zaměstnání. Obecně se toho, že by mohli přijít o práci, obává 27 % Čechů.

Psychické zdraví

Vysoké ceny, inflace i válka na Ukrajině má vliv i na psychické zdraví Čechů. 41 % dotázaných uvedlo, že cítí úzkost, častěji ženy, mladší lidé, ale z věkových skupin nejčastěji lidé ve věku 45–54 let. Depresivní pocity uvedla v rámci výzkumu zhruba čtvrtina respondentů (23 %), přičemž častěji takto odpovídali lidé do 35 let a ti s nižším vzděláním. Přibližně stejný podíl lidí (21 %) uvedl, že reaguje na lidi ve svém okolí agresivněji než dříve, tento problém se vyskytuje více u respondentů mladších 54 let a méně vzdělaných lidí. Po alkoholu jako po řešení úzkosti častěji než dříve sahá 11 % Čechů. Týká se to zejména mladších lidí, lidí se základním vzděláním a těch, kteří pijí alkohol pravidelně, nejméně 4x týdně.

I přes výše jmenované obavy a potíže se většina Čechů (55 %) cítí bezpečně a bezmála polovina vnímá budoucnost s optimismem (47 %). Muži se cítí bezpečněji než ženy (61 % oproti 49 % žen).

„Výsledky výzkumu ukazují, že vysoké ceny, inflace a obavy z budoucnosti mají negativní dopad na duševní pohodu u významné části české populace. Je proto důležité, abychom se vždy zaměřili na řešení problémů a důvěřovali ve vlastní schopnosti. Alkohol není cestou k uklidnění, ale pouze prohlubuje úzkosti a problémy,“ komentuje výsledky výzkumu Hana Friedlaenderová ze společnosti Nielsen.

Výzkum odhalil zajímavé generační rozdíly. Mladší generace do 35 let si aktuální celospolečenské problémy připouští méně, ve srovnání se starší generací se cítí bezpečněji (66 % vs. 55 % průměrná populace) a do budoucnosti hledí s větším optimismem (57 % vs. 47 % populace). Na druhou stranu právě u mladých zároveň najdeme nejvíce těch, kteří mají depresivní pocity (34 % mladí vs. 24 % populace), i těch, kteří své úzkosti častěji než dříve zahání alkoholem (19 % vs. 11 % průměrná populace).


Kontakt: 

Krátké zprávy

Novela energetického zákona

18. 07. 2023

Novelu EZ umožňující sdílení energií zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou již setkalo. Zájem sdílet…

Inflace plány na dovolenou neohrozí. V létě plánuje cestovat 80 % Čechů

21. 06. 2023

Češi i ostatní Evropané plánují v létě cestovat, inflaci navzdory. Opětovně roste zájem o cestování, zejména do zahraniční. Na popularitě…

Duševní pohoda Čechů v aktuální situaci: Polovina se bojí, že nevyjde s penězi, řada lidí cítí úzkost

25. 05. 2023

Jak dopadá aktuální společenská situace na duševní pohodu Čechů? Dvě třetiny mají obavy z budoucnosti, 54 % se bojí, že nevyjdou…

Zrušíme některý ze státních svátků?

17. 05. 2023

1 499 respondentů ve věku 18 až 65 se zúčastnilo víkendového (5. – 9. 5.) online průzkumu SC&C, který se zaměřoval na otázku zrušení…

S uzavřením části poboček pošty nesouhlasí 58 % Čechů. Polovina lidí navštíví poštu alespoň jednou do měsíce

14. 04. 2023

Proti redukci pobočkové sítě České pošty je 58 procent Čechů, ukázal nejnovější průzkum agentury NMS Market Research. Pro je naopak…

Polovina lidí nezná svého hejtmana!

13. 04. 2023

Situace v jednotlivých krajích je odlišná. V Plzeňském znají hejtmana jen 2 lidé z 10. Nejznámější je naopak primátor Prahy Svoboda.…

Schůzka expertní skupiny GDPR

27. 02. 2023

Ve čtvrtek 23. února 2023 se sešla expertní skupina SIMAR složená z kolegyň a kolegů, kteří mají v členských agenturách na starost…

Výzkum může volat

24. 03. 2022

Vaše možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu je i po novelizaci zákona o elektronické komunikaci zachována.