Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Petr Pavel je ve všech dotazovaných ohledech hodnocen lépe než předchozí prezident Miloš Zeman.

Danuše Nerudová i Karel Diviš mohou uskupením, za která kandidují, zvýšit šance v nacházejících volbách do Evropského parlamentu. 

Průzkum agentury STEM/MARK z konce listopadu 2023 se zaměřil na hodnocení druhého přímo zvoleného prezidenta ČR, dále na šance bývalých prezidentských kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu, ale také na obecné postoje české veřejnosti k EU. Prezentovaná data popisují nálady ve společnosti v období sestavování kandidátek do nadcházejících evropských voleb a začínající kampaně, kdy někteří kandidáti již vyrazili do terénu a snaží se oslovit své potenciální voliče. Prezentované výsledky nepřímo navazují na Prezidentský tracking STEM/MARK (10 vln), který mezi roky 2019-2023 mapoval smýšlení české veřejnosti ohledně výkonu prezidentského úřadu, hodnocení předchozího prezidenta a známosti či přijatelnosti (potenciálních) kandidátů na příštího prezidenta.


Petr Pavel je aktuálně v celkovém průměrném hodnocení na známce 3

Při detailnějším rozklíčování jednotlivých oblastí je nejlépe hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti a v rámci reprezentace a obhajoby českých zájmů v zahraničí. Rezervu respondenti naopak vidí u řešení sporů na české politické scéně. Zde je ale zapotřebí vzít v potaz, jaké spory na české politické scéně vlastně lidé myslí (pozn. průzkum se na toto nedoptával). Tedy, zda se jedná například o střet vládních a opozičních politiků ohledně ekonomického směřování naší země (kdy by prezident mohl svou roli mediátora hrát například více aktivně) nebo o skutečný spor či politickou krizi projektovanou například do demise vlády a její způsob řešení prezidentem, ke které zatím v jeho funkčním období nedošlo. Navíc je zapotřebí brát v potaz to, že Petr Pavel ve své funkci nepůsobí tak dlouho, aby některé hodnocené atributy mohly být celistvě posuzovány, na druhou stranu z hlediska srovnatelnosti s předchozími výsledky hodnocení minulého prezidenta, se to nabízí.

Petr Pavel má vyšší míru podpory zejména u mladších lidí do 30 let, vysokoškoláků, lidí z větších měst, ale také u lidí, kteří inklinují k pravicové orientaci. Naopak horší hodnocení dostává celkově od starších lidí 60 a více let (častěji u ekonomicky neaktivních seniorů), voličů opozičních stran (SPD či ANO) a ekonomicky hůře situovaných lidí.

„Zdá se mi, že pozitivní zprávou pro současného prezidenta může být to, že je hodnocen pozitivně – známkami 1 či 2 – i téměř pětinou voličů Andreje Babiše z poslední přímé volby prezidenta. Navíc si odnáší ve všech pěti atributech lepší hodnocení než předchozí prezident Miloš Zeman, který v druhé polovině svého druhého funkčního období měl od české veřejnosti v průměru čtyřku. Na druhou stranu v počátcích své funkce v prvním volebním období též neměl špatnou výchozí pozici,“ rozvíjí výsledky Jan Burianec autor výzkumu ze STEM/MARK.

Náhled na konkrétní hodnocené atributy zobrazuje graf č. 1.


Graf 1:
 Hodnocení současného prezidenta Petra Pavla


Jasný signál: Z EU vystupovat nechceme, dle mínění poloviny populace je ale špatně vedená a potřebuje změnu

Jen třetina respondentů se domnívá, že by ČR měla v tuto chvíli vystoupit z EU. Odchod z EU podporují častěji lidé s nižším vzděláním (bez maturity), lidé, kteří v 1. kole předchozí prezidentské volby volili Jaroslava Baštu či Andreje Babiše a logicky také ti, kteří se domnívají, že EU je špatný projekt a členství v ní nám více škodí, než prospívá. To může být případ jednak lidí, kteří z výhod členství v EU (např. lepší potenciál pracovat a cestovat v zahraničí) nedokážou natolik čerpat, například kvůli limitům při jejich socio-ekonomickém postavení. Na druhou stranu může jít také o lidi (např. potenciální voliči Svobodných či někteří podnikatelé/živnostníci), kteří ať už z hlediska profesního či ideového nesouzní s některými kroky EU, které považují za nelogické až absurdní, ti ale většinově z EU vystoupit stále nechtějí.

Pokud se na postoj Čechů k EU podíváme více podrobněji, tak téměř tři pětiny deklarují, že se o dění v EU - a dopady členství v ní na ČR - zajímají (14 % velmi, 45 % částečně). Mezi silnější zájemce patří muži, voliči pravice a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Také s rostoucím věkem se u respondentů zvyšuje zájem o dění v EU. Pokud se podíváme na postoj, který nejlépe vystihuje názor na naše členství v EU, tak nejčastěji převažuje to, že EU je v celku dobrý projekt, jen je špatně vedená a potřebuje změnu (50 %), další čtvrtina vidí více pozitiv členství a zbývající čtvrtina zase více negativ. Jak už zaznělo, tak více kritičtější jsou starší lidé a s jistou nadsázkou lze u této skupiny (věk 60+) říci, že čím více o EU vědí (zjišťují si), tím jsou i kritičtější.


Graf 2:
 Vztah Čechů k Evropské unii


EU volby zatím nejsou aktuálním tématem, ale bývalí prezidentští kandidáti mohou zamíchat s pořadím

Průzkum agentury STEM/MARK se zaměřil i na to, kolik procent lidí zaznamenalo, že se některý bývalý prezidentský kandidát/kandidátka chystá kandidovat do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu (červen 2024). To již zaznamenala téměř čtvrtina lidí, nejčastěji pak u Danuše Nerudové (kandidující za STAN) či ojediněle u Karla Diviše (Svobodní) a Pavla Fischera – ten se ale nakonec rozhodl, že kandidovat nebude (původně zvažoval kandidaturu za KDU-ČSL). Oba již potvrzené kandidáty (Danuši Nerudovou a Karla Diviše) si navíc polovina těch, kteří jejich kandidaturu zaznamenala, dokáže jako europoslance představit. Přímou podporu ke kandidatuře má Danuše Nerudová od 43 % lidí z celé populace a Karel Diviš od 23 %. Je už tedy jenom na nich, jestli dokážou dostat tyto lidi nakonec k evropským volbám, které se vyznačují jednou z nejnižších účastí dlouhodobě (i když v čase postupně roste), a pomoci tak daným politickým subjektům k lepšímu volebnímu výsledku.

U obou potvrzených bývalých kandidátů nás také zajímala jejich vnímaná pozitiva a negativa. U Danuše Nerudové je její největší výhodou reprezentativní vystupování, osobní sympatie či schopnost srozumitelně své názory vysvětlovat. Naopak nevýhodou mohou být některé informace/sdělení, která se s ní spojovala během kampaně před prezidentskou volbou. U Karla Diviše jsou hlavní zmiňovaná pozitiva shodná (reprezentativní vystupování, osobní sympatie 

a srozumitelnost) jako u Danuše Nerudové, „nevýhodou“ je pak menší znalost v širší populaci (pozn. Karla Diviše zná alespoň podle jména cca 70 % populace).


V tuto chvíli by volby do EP vyhrálo hnutí ANO

Odhadovali bychom v tuto chvíli výsledek voleb do Evropského parlamentu, pak by z nich profitovaly spíše opoziční strany. Je ale zapotřebí brát tento odhad s velkou opatrností z hlediska toho, jak daleko, a jak specifické evropské volby – hlavně vzhledem k nižší účasti - vlastně jsou. I tak je z tohoto odhadu vidět, že vládní strany (alespoň v porovnání s výsledkem posledních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021) v tuto chvíli ztrácejí, což může být dáno například aktuálním ekonomickým děním, navazující stávkou odborů či nedostatečně řešené vládní priority - školství. Na druhou stranu jsou to právě aktuální vládní strany, které nakonec k těmto volbám dokážou častěji své voliče dostat (z hlediska jejich sociodemografického profilu a vnímání EU).


Graf 3:
 Odhad výsledku voleb do Evropského parlamentu, kdyby se hypoteticky konaly v listopadu 2023


Zajímavý pohled se nabízí, pokud se z hlediska možného volebního výsledku podíváme na volební potenciál (maximální možný zisk od všech zvažujících voličů). Z tohoto pohledu rostou šance především STAN (možnost dosáhnout až 11 %), KSČM (až 9 %), Svobodní (až 5 %) či SOCDEM (až 5 %).

„Bude hodně záležet jaké - širokou veřejností známé - osobnosti dokážou kandidující strany a hnutí na svou stranu natáhnout. Díky principu kroužkování - které má velkou váhu díky nízké účasti - se stejně jako v posledních evropských volbách můžeme dočkat některých skokanů z nižších příček až na ty nejvyšší. V dalším ohledu bude záležet na nastolených tématech v kampani a vysvětlování, v čem nám vlastně evropská unie prospívá,“ zakončuje Jan Burianec ze STEM/MARK.


Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 1010 osob ve věku 18 a více let. Výzkum je reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu na základě kvótního výběru. Přihlíženo je též k socio-ekonomickému postavení a prezidentské volbě 2023. Pokud některý z grafů nedává v součtu 100 %, je to zapříčiněno automatickým zaokrouhlováním. Sběr dat probíhal od 23. 11. do 28. 11. 2023.

Tiskovou zprávu naleznete též na webu STEM/MARK, kde budou k dispozici i grafy v originálním/tiskovém formátu.


Kontakt: Jan Burianec, burianec@stemmark.cz, telefon: 776 179 823.

Krátké zprávy

Certifikace PRO VÝZKUM

13. 02. 2024

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech dotazníku…

Sdružení SIMAR spouští kampaň "Dotazník na pohodu" pro šťastné respondenty a kvalitní a šťastná data

26. 01. 2024

V rámci oborové iniciativy v projektu "PRO VÝZKUM" s radostí oznamuje sdružení SIMAR spuštění projektu zaměřeného na spokojenost…

Korespondenční volba má větší podporu u mladých a vysokoškolsky vzdělaných.

18. 01. 2024

Korespondenční volbě je nakloněna téměř polovina Čechů. Téměř pětině to je naopak jedno a nepovažují tak pravděpodobně téma za důležité.

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

05. 01. 2024

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění…

Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas hlavně na TikToku, říká studie Děti a nová média

29. 11. 2023

Dětský svět v dnešní době do velké míry ovlivňují média a technologie, což se odráží na způsobech jejich trávení volného času, možnostech…

Češi se otevírají umělé inteligenci. Roste počet lidí, kteří si vyzkoušeli ChatGPT, třetina očekává vliv na své zaměstnání

15. 11. 2023

Pětina obyvatel České republiky již vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT, užitečným ho pak shledává 7 z 10 z nich.…

Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice,…