Skauting vnímají Češi stále pozitivněji

06. 10. 2023

V zájmu o členství ve skautském oddíle by podpořilo své děti devět z deseti rodičů či prarodičů. Se skautingem si lidé pojí nejčastěji ochranu přírody a pomoc druhým, spolupráci, férovost, ohleduplnost či společenskou prospěšnost. Naprostá většina rodičů a prarodičů považuje za důležité, aby děti volný čas trávily mimoškolními aktivitami. Zjištění vyplývají z výzkumu Ipsos pro Junák – český skaut.

Skauting se v české společnosti těší dobrému jménu a počet lidí, kteří by skautování svým dětem či vnoučatům doporučili, vzrostl od roku 2019 ze 78 procent na současných 90 procent. Hlavním důvodem je, že by ve volném čase děti pobývaly venku nebo se naučily postarat o sebe a druhé.

Češi nejvíce souhlasí s tím, že ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství (87 %) nebo že se naučí pomáhat druhým (84 %). Ve srovnání s rokem 2019 také vzrostl podíl lidí, podle nichž skauting rozvíjí kluky a holky všestranným způsobem a zvyšuje fyzickou zdatnost (82 %, resp. 81 %).


Vnímání skautů

„Během posledních let se významně zlepšilo vnímání skautů v očích veřejnosti. Přispívá k tomu i větší vizibilita skautů a jejich zapojení během náročných událostí jako je koronavirová krize nebo dopady spojené s válkou na Ukrajině. Polovina lidí souhlasí, že současné krize ukázaly, že skauti umí pomáhat,” vysvětluje manažerka komunikace Ipsos Markéta Kneblíková.

Vetší podíl lidí vnímá skauty velice pozitivně a vzrostl také podíl lidí, kteří vnímají skauty výrazně lépe než dříve. Celkově 14 % uvedlo, že se jejich vnímání zlepšilo, a to především z důvodu osobní znalosti vedoucích nebo skautů. Lidé si se skautingem pojí nejčastěji ochranu přírody (66 %) a pomoc druhým (43 %), ale také spolupráciférovostohleduplnost či společenskou prospěšnost.

„Naprostá většina rodičů považuje za důležité, aby děti trávily čas mimoškolními aktivitami. Z našich dat však vidíme, že řada rodičů je z ekonomických důvodů nucena tyto aktivity omezovat. I to možná hraje roli v růstu zájmu o skautské oddíly, neboť jsou veřejností vnímány jako finančně méně náročné ve srovnání s ostatními volnočasovými aktivitami,” dodává Kneblíková. Stále silnější zájem o místo v oddílech souvisí jak se známostí skautingu ve společnosti a pozitivním vztahem, tak s vlastní zkušeností, kterou rodiče a prarodiče mají.


Další zajímavé výsledky:

  • 75 % populace věří, že ve skautu získá člověk dovednosti, které mu v budoucnu pomohou v kariérním uplatnění
  • S výrokem Obce by měly skauting podporovat souhlasilo v roce 2023 74 % respondentů, v roce 2019 pak 70 % respondentů. 
  • Dvě pětiny lidí si myslí, že skaut je levnější než ostatní aktivity pro děti.
  • Více než polovina lidí ví, že skautští vedoucí vykonávají svou činnost jako dobrovolníci. (56 % lidí oproti 58 % v roce 2019)
  • Více než polovina lidí by byla ochotna podpořit organizaci Junák – český skaut, a to jak finančně, tak například i znalostmi.


O výzkumu:

Výzkum byl realizován v dubnu 2023 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR starší 15 let. Celkem se ho zúčastnilo 1 003 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. 


V případě zájmu o detailní výsledky výzkumu kontaktujte, prosím, Markétu Kneblíkovou.

 Více podrobností naleznete zde.

Krátké zprávy

Certifikace PRO VÝZKUM

13. 02. 2024

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech dotazníku…

Sdružení SIMAR spouští kampaň "Dotazník na pohodu" pro šťastné respondenty a kvalitní a šťastná data

26. 01. 2024

V rámci oborové iniciativy v projektu "PRO VÝZKUM" s radostí oznamuje sdružení SIMAR spuštění projektu zaměřeného na spokojenost…

Korespondenční volba má větší podporu u mladých a vysokoškolsky vzdělaných.

18. 01. 2024

Korespondenční volbě je nakloněna téměř polovina Čechů. Téměř pětině to je naopak jedno a nepovažují tak pravděpodobně téma za důležité.

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

05. 01. 2024

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění…

Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas hlavně na TikToku, říká studie Děti a nová média

29. 11. 2023

Dětský svět v dnešní době do velké míry ovlivňují média a technologie, což se odráží na způsobech jejich trávení volného času, možnostech…

Češi se otevírají umělé inteligenci. Roste počet lidí, kteří si vyzkoušeli ChatGPT, třetina očekává vliv na své zaměstnání

15. 11. 2023

Pětina obyvatel České republiky již vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT, užitečným ho pak shledává 7 z 10 z nich.…

Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice,…