Unikátní průzkum Nadačního fondu Krok domů v soutěži Research Got Talent

01. 02. 2022

Mladí čeští výzkumníci se v letošním roce opět zapojili do mezinárodní soutěže Research Got Talent. Jedná se o soutěž organizovanou globální výzkumnickou asociací ESOMAR,v níž mladí talenti z celého světa soutěží s projekty realizovanými pro neziskové organizace.

V červnovém národním kole zvítězili Jakub Švehla a Václav Pulec z agentury Confess Research, kteří představili svůj projekt „Příprava mladých dospělých vyrůstajících v pobytových zařízení na odchod do dospělého života“ realizovaný pro Nadační fond Krok domů.


Výzkum se věnoval často opomíjené skupině mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy. Ročně je jich okolo tří set a více než polovina z nich se do společnosti začlení jen s velkými obtížemi.

Průzkum, který mapoval podmínky přípravy mladých dospělých na odchod do života a zaměřoval se také na zjišťování jejich potřeb, realizoval Nadační fond Krok domů. Současně bylo zjišťováno zapojení jednotlivých aktérů, kteří se na tomto přechodu podílejí. Mezi ně patří pobytová zařízení, neziskové organizace či pracovníci orgánu sociálněprávní ochrany dětí v krajích a obcích s rozšířenou působností.

A jaká zajímavá zjištění šetření přineslo?

Pro mladé dospělé je z hlediska přípravy důležité mít dokončené střední vzdělání a mít možnost získat samostatné bydlení (např. formou startovacího bytu si od 16 let zkoušet, jaké to je starat se sám o sebe, o domácnost, mít zde soukromí na učení apod.). Důležitá je pro ně psychická podpora, kterou jim často poskytují pracovníci neziskových organizací, kteří je na cestě k dospělosti doprovázejí. Mladí dospělí potřebují osobu blízkou, někteří mají pocit, že se nemají na koho obrátit, jsou bez podpory a pomoci, že nikoho nezajímají.

Ředitelé a ředitelky pobytových zařízení by pak ocenili efektivnější a aktivnější zapojení kurátorů pro dospělé či snížení počtu dětí v pobytových skupinách, což by umožnilo více zacílit na individuální potřeby jednotlivých dospívajících.

Sociální pracovníci, kteří koordinují systém služeb poskytovaných ohroženému dítěti či dospívajícímu, pak uváděli, že oblasti přípravy dospívajících na odchod z pobytových zařízení mohlo napomoci například upevnění spolupráce všech klíčových aktérů procesu, snížení věkové hranice na přípravu z 16 na 15 let či větší počet startovacích bytů.

Výsledky a data, které průzkum přinesl, budou využity ke komunikaci směrem k zákonodárcům, ministerstvům a vedení krajských úřadů.


Vítěz globálního kola byl vyhlášen v rámci letošního ESOMAR Insights Festivalu v září tohoto roku a stal se jím tým z Peru.

Krátké zprávy

Certifikace PRO VÝZKUM

13. 02. 2024

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech dotazníku…

Sdružení SIMAR spouští kampaň "Dotazník na pohodu" pro šťastné respondenty a kvalitní a šťastná data

26. 01. 2024

V rámci oborové iniciativy v projektu "PRO VÝZKUM" s radostí oznamuje sdružení SIMAR spuštění projektu zaměřeného na spokojenost…

Korespondenční volba má větší podporu u mladých a vysokoškolsky vzdělaných.

18. 01. 2024

Korespondenční volbě je nakloněna téměř polovina Čechů. Téměř pětině to je naopak jedno a nepovažují tak pravděpodobně téma za důležité.

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

05. 01. 2024

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění…

Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas hlavně na TikToku, říká studie Děti a nová média

29. 11. 2023

Dětský svět v dnešní době do velké míry ovlivňují média a technologie, což se odráží na způsobech jejich trávení volného času, možnostech…

Češi se otevírají umělé inteligenci. Roste počet lidí, kteří si vyzkoušeli ChatGPT, třetina očekává vliv na své zaměstnání

15. 11. 2023

Pětina obyvatel České republiky již vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT, užitečným ho pak shledává 7 z 10 z nich.…

Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice,…