Společnost

Co se dá zjistit výzkumem?

Společnost

Výzkum trhu a veřejného mínění často zachytí názory a postoje důležité pro celou společnost. Výzkum je užitečný a přínosný. Dozvíme se z něj věci, které pomohou společenské diskusi, uvědomíme si něco důležitého nebo podstatného, dodáme inovátorům potřebnou inspiraci nebo třeba upozorníme na nebezpečný trend.

1. Chudoba a exekuce

Výzkum zaměřený na demokratické hodnoty, občanskou participaci, zázemí dotázaných ve spojení s finančními problémy, životní styl, finanční gramotnost a související chování zpracovala v roce 2018 agentura Median. Přečtěte si celý článek zde

2. Osudové osmičky 

Osudové osmičky v historickém vědomí české a slovenské veřejnosti: události, období, osobnosti, to bylo téma, které Centrum pro výzkum veřejného mínění zpracovalo v roce 2018 v rozsáhlém výzkumu občanů Česka a Slovenska. Kladně hodnocenými událostmi v ČR jsou sametová revoluce, období první ČSR, vznik a činnost Charty 77, ale také vznik samostatné České republiky v roce 1993. Celá tisková zpráva je k dispozici zde.

3. Výzkum společenské zodpovědnosti firem

Firmy, kterým záleží na reputaci, si mohou své postavení otestovat v pravidelném výzkumu agentury Ipsos. Výzkum slouží nejen zúčastněným firmám k nastavení strategie v oblasti společenské zodpovědnosti, ale i dalším subjektům, jako jsou neziskové organizace, veřejné instituce a další subjekty, které se zabývají společenskou odpovědností. Šetření v roce 2019 ukázalo, že veřejnost upřednostňuje firmy, které realizují projekty v oblasti ochrany životního prosředí a také dbají na férové chování k zaměstnancům. Více informací o projektu je zde

4. Eurobarometr

Postoje a názory v Evropské Unii, tzv. Eurobarometr, měří v 28 evropských zemích společnost Kantar. Výzkum je realizován osobním dotazováním. Tyto průzkumy se zabývají širokou škálou otázek. Zaměřují se na vnímání EU občany, na to, co občané od činnosti EU očekávají, a na hlavní výzvy, kterým Unie čelí. Průzkumy rovněž dopodrobna zjišťují postoje občanů k EU a Evropskému parlamentu, přičemž také bedlivě zkoumají postoj občanů k evropským volbám. Vzhledem k mnoholeté existenci těchto průzkumů poskytuje analýza výsledků podrobný vhled do tendencí a vývoje veřejného mínění o evropských otázkách jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni sociodemografické. Výstupy z Eurobarometru jsou k dispozici zde

Krátké zprávy

Díky respondentům měníme věci k lepšímu

18. 07. 2024

Připravili jsme 14 unikátních případových studií, které jsou součástí probíhající iniciativy PRO VÝZKUM členů Sdružení agentur pro…

Podíl osob vnímajících diskriminaci je alarmující

04. 07. 2024

Výzkumná agentura STEM/MARK zjistila, že více než čtvrtina zaměstnanců má šéfa, který diskriminuje zaměstnance. Ačkoli diskriminaci…

Češi a umělá inteligence: roste využívání, obezřetný postoj přetrvává

24. 06. 2024

V české populaci roste využívání platforem umělé inteligence. ChatGPT vyzkoušela třetina populace, častěji se využívá při pracovních…

Vnímání elektroaut zůstává v Česku rozporuplné

11. 06. 2024

Výzkumná agentura STEM/MARK zjistila, že názory veřejnosti na elektroauta jsou spojené s řadou obav, nicméně lidé uznávají i jejich…

Muzea navštěvuje pětina Čechů aspoň jednou za čtvrt roku, z témat nejvíce láká historie, kulturní bohatství ČR a příroda

29. 05. 2024

V současné době probíhá po celém Česku Festival muzejních nocí a veřejnosti se tak řada muzeí a galerií otvírá zdarma, často i se…

Běžný člověk neovlivní dění ve společnosti, míní třetina Čechů. Co se děje v ČR, zajímá skoro tři čtvrtiny lidí

06. 05. 2024

O tom, že má smysl, aby se běžný člověk zapojoval do veřejného dění, je alespoň do určité míry přesvědčeno 44 % českých občanů. Téměř…

Knihy čte aspoň jednou týdně třetina lidí, dvě pětiny čtenářů ale nejsou spokojeny se svým časem na čtení

28. 03. 2024

Březen je měsíc knihy, což nabízí ideální příležitost podívat se na data o českých čtenářích. Poslouží k tomu první díl výzkumné…

Přes porodní bolesti má nový systém přihlášek na střední školy mezi lidmi podporu

22. 02. 2024

Přes počáteční potíže se systémem elektronických přihlášek na střední školy tomuto způsobu přihlašování většina lidí fandí. Jak zjistil…