Společnost

Co se dá zjistit výzkumem?

Společnost

Výzkum trhu a veřejného mínění často zachytí názory a postoje důležité pro celou společnost. Výzkum je užitečný a přínosný. Dozvíme se z něj věci, které pomohou společenské diskusi, uvědomíme si něco důležitého nebo podstatného, dodáme inovátorům potřebnou inspiraci nebo třeba upozorníme na nebezpečný trend.

1. Chudoba a exekuce

Výzkum zaměřený na demokratické hodnoty, občanskou participaci, zázemí dotázaných ve spojení s finančními problémy, životní styl, finanční gramotnost a související chování zpracovala v roce 2018 agentura Median. Přečtěte si celý článek zde

2. Osudové osmičky 

Osudové osmičky v historickém vědomí české a slovenské veřejnosti: události, období, osobnosti, to bylo téma, které Centrum pro výzkum veřejného mínění zpracovalo v roce 2018 v rozsáhlém výzkumu občanů Česka a Slovenska. Kladně hodnocenými událostmi v ČR jsou sametová revoluce, období první ČSR, vznik a činnost Charty 77, ale také vznik samostatné České republiky v roce 1993. Celá tisková zpráva je k dispozici zde.

3. Výzkum společenské zodpovědnosti firem

Firmy, kterým záleží na reputaci, si mohou své postavení otestovat v pravidelném výzkumu agentury Ipsos. Výzkum slouží nejen zúčastněným firmám k nastavení strategie v oblasti společenské zodpovědnosti, ale i dalším subjektům, jako jsou neziskové organizace, veřejné instituce a další subjekty, které se zabývají společenskou odpovědností. Šetření v roce 2019 ukázalo, že veřejnost upřednostňuje firmy, které realizují projekty v oblasti ochrany životního prosředí a také dbají na férové chování k zaměstnancům. Více informací o projektu je zde

4. Eurobarometr

Postoje a názory v Evropské Unii, tzv. Eurobarometr, měří v 28 evropských zemích společnost Kantar. Výzkum je realizován osobním dotazováním. Tyto průzkumy se zabývají širokou škálou otázek. Zaměřují se na vnímání EU občany, na to, co občané od činnosti EU očekávají, a na hlavní výzvy, kterým Unie čelí. Průzkumy rovněž dopodrobna zjišťují postoje občanů k EU a Evropskému parlamentu, přičemž také bedlivě zkoumají postoj občanů k evropským volbám. Vzhledem k mnoholeté existenci těchto průzkumů poskytuje analýza výsledků podrobný vhled do tendencí a vývoje veřejného mínění o evropských otázkách jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni sociodemografické. Výstupy z Eurobarometru jsou k dispozici zde

Krátké zprávy

Agentury SIMAR jsou PRO VÝZKUM

19. 09. 2019

K iniciativě PRO VÝZKUM, kterou odstartovalo sdružení SIMAR 1. září, se připojily všechny členské agentury.

PRO VÝZKUM v České televizi

11. 09. 2019

Podívejte se na rozhovor o iniciativě PRO VÝZKUM s výkonnou ředitelkou SIMAR Hanou Huntovou, který byl vysílán 9. září v pořadu České…

Iniciativa PRO VÝZKUM startuje

01. 09. 2019

Jedná se o veřejně prospěšnou aktivitu výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění, která si…

SIMAR je PRO VÝZKUM

27. 08. 2019

SIMAR startuje iniciativu PRO VÝZKUM

Jak se zkoumá: osobní dotazování

26. 08. 2019

Přečtěte si podrobnosti o tom, jak se realizuje osobní dotazování a jakým způsobem při takovém dotazování nakládáme s osobními údaji…

Prohlášení k e-mailům Institutu turistiky a zdraví vybízejícím k účasti ve výzkumu

23. 08. 2019

Varování: Existují firmy, které se pod záminkou toho, že realizují výzkum, snaží z lidí vylákat osobní údaje. Svou aktivitu dále…

Poznáváme díky výzkumu: Výzkum zaměřený na chudobu a exekuce

21. 08. 2019

Výzkum zaměřený na demokratické hodnoty, občanskou participaci, zázemí dotázaných ve spojení s finančními problémy, životní styl,…

Jak a proč se ve výzkumu trhu používá náhodné generování čísel?

17. 08. 2019

Asi jste se již setkali s telefonátem, kdy na druhém konci hovoří milý hlas o průzkumu trhu. Napadlo Vás někdy, odkud výzkumné agentury…