Společnost

Co se dá zjistit výzkumem?

Společnost

Výzkum trhu a veřejného mínění často zachytí názory a postoje důležité pro celou společnost. Výzkum je užitečný a přínosný. Dozvíme se z něj věci, které pomohou společenské diskusi, uvědomíme si něco důležitého nebo podstatného, dodáme inovátorům potřebnou inspiraci nebo třeba upozorníme na nebezpečný trend.

1. Chudoba a exekuce

Výzkum zaměřený na demokratické hodnoty, občanskou participaci, zázemí dotázaných ve spojení s finančními problémy, životní styl, finanční gramotnost a související chování zpracovala v roce 2018 agentura Median. Přečtěte si celý článek zde

2. Osudové osmičky 

Osudové osmičky v historickém vědomí české a slovenské veřejnosti: události, období, osobnosti, to bylo téma, které Centrum pro výzkum veřejného mínění zpracovalo v roce 2018 v rozsáhlém výzkumu občanů Česka a Slovenska. Kladně hodnocenými událostmi v ČR jsou sametová revoluce, období první ČSR, vznik a činnost Charty 77, ale také vznik samostatné České republiky v roce 1993. Celá tisková zpráva je k dispozici zde.

3. Výzkum společenské zodpovědnosti firem

Firmy, kterým záleží na reputaci, si mohou své postavení otestovat v pravidelném výzkumu agentury Ipsos. Výzkum slouží nejen zúčastněným firmám k nastavení strategie v oblasti společenské zodpovědnosti, ale i dalším subjektům, jako jsou neziskové organizace, veřejné instituce a další subjekty, které se zabývají společenskou odpovědností. Šetření v roce 2019 ukázalo, že veřejnost upřednostňuje firmy, které realizují projekty v oblasti ochrany životního prosředí a také dbají na férové chování k zaměstnancům. Více informací o projektu je zde

4. Eurobarometr

Postoje a názory v Evropské Unii, tzv. Eurobarometr, měří v 28 evropských zemích společnost Kantar. Výzkum je realizován osobním dotazováním. Tyto průzkumy se zabývají širokou škálou otázek. Zaměřují se na vnímání EU občany, na to, co občané od činnosti EU očekávají, a na hlavní výzvy, kterým Unie čelí. Průzkumy rovněž dopodrobna zjišťují postoje občanů k EU a Evropskému parlamentu, přičemž také bedlivě zkoumají postoj občanů k evropským volbám. Vzhledem k mnoholeté existenci těchto průzkumů poskytuje analýza výsledků podrobný vhled do tendencí a vývoje veřejného mínění o evropských otázkách jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni sociodemografické. Výstupy z Eurobarometru jsou k dispozici zde

Krátké zprávy

Kvalitativní výzkum běží online

02. 11. 2020

S ohledem na probíhající druhou vlnou pandemie koronaviru se výzkumné projekty realizují především v online prostředí. Pokročilé…

Osobní dotazování bezpečně pokračuje i na podzim

10. 09. 2020

Agentury sdružené v SIMAR si stanovily pravidla bezpečného a šetrného dotazování (CAPI).

Osobní dotazování je zpět!

29. 05. 2020

Výzkumné agentury se po koronavirové pandemii vrací k osobnímu dotazování.

Doporučení SIMAR k realizaci výzkumných šetření platná od 17. května 2020

17. 05. 2020

V souvislosti s rozvolňováním vládních opatření proti koronaviru se realizace výzkumných šetření, samozřejmě s potřebnou opatrnosti,…

Příjemný je každý, kdo mne nevyhodí

13. 05. 2020

Příjemný je každý, kdo mne nevyhodí. Řekla mi v rozhovoru tazatelka STEM/MARK paní Venuše Růdlová. Povídaly jsme si po telefonu.…

Tam „venku“ je každý tazatel sám za sebe

10. 05. 2020

S paní Helenou Dvořákovou, zkušenou tazatelkou pro osobní dotazování ve společnosti STEM/MARK, jsem si domluvila telefonický rozhovor.…

Vyjádření Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR k situaci s epidemií nové formy koronaviru

13. 03. 2020

Výzkumné projekty se nezastaví, zkoumat budeme dál, jen mnozí z nás teď pracují trochu jiným způsobem, ale naplno. Stojíme si za…

Agentury SIMAR jsou PRO VÝZKUM

19. 09. 2019

K iniciativě PRO VÝZKUM, kterou odstartovalo sdružení SIMAR 1. září, se připojily všechny členské agentury.