Společnost

Co se dá zjistit výzkumem?

Společnost

Výzkum trhu a veřejného mínění často zachytí názory a postoje důležité pro celou společnost. Výzkum je užitečný a přínosný. Dozvíme se z něj věci, které pomohou společenské diskusi, uvědomíme si něco důležitého nebo podstatného, dodáme inovátorům potřebnou inspiraci nebo třeba upozorníme na nebezpečný trend.

1. Chudoba a exekuce

Výzkum zaměřený na demokratické hodnoty, občanskou participaci, zázemí dotázaných ve spojení s finančními problémy, životní styl, finanční gramotnost a související chování zpracovala v roce 2018 agentura Median. Přečtěte si celý článek zde

2. Osudové osmičky 

Osudové osmičky v historickém vědomí české a slovenské veřejnosti: události, období, osobnosti, to bylo téma, které Centrum pro výzkum veřejného mínění zpracovalo v roce 2018 v rozsáhlém výzkumu občanů Česka a Slovenska. Kladně hodnocenými událostmi v ČR jsou sametová revoluce, období první ČSR, vznik a činnost Charty 77, ale také vznik samostatné České republiky v roce 1993. Celá tisková zpráva je k dispozici zde.

3. Výzkum společenské zodpovědnosti firem

Firmy, kterým záleží na reputaci, si mohou své postavení otestovat v pravidelném výzkumu agentury Ipsos. Výzkum slouží nejen zúčastněným firmám k nastavení strategie v oblasti společenské zodpovědnosti, ale i dalším subjektům, jako jsou neziskové organizace, veřejné instituce a další subjekty, které se zabývají společenskou odpovědností. Šetření v roce 2019 ukázalo, že veřejnost upřednostňuje firmy, které realizují projekty v oblasti ochrany životního prosředí a také dbají na férové chování k zaměstnancům. Více informací o projektu je zde

4. Eurobarometr

Postoje a názory v Evropské Unii, tzv. Eurobarometr, měří v 28 evropských zemích společnost Kantar. Výzkum je realizován osobním dotazováním. Tyto průzkumy se zabývají širokou škálou otázek. Zaměřují se na vnímání EU občany, na to, co občané od činnosti EU očekávají, a na hlavní výzvy, kterým Unie čelí. Průzkumy rovněž dopodrobna zjišťují postoje občanů k EU a Evropskému parlamentu, přičemž také bedlivě zkoumají postoj občanů k evropským volbám. Vzhledem k mnoholeté existenci těchto průzkumů poskytuje analýza výsledků podrobný vhled do tendencí a vývoje veřejného mínění o evropských otázkách jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni sociodemografické. Výstupy z Eurobarometru jsou k dispozici zde

Krátké zprávy

Certifikace PRO VÝZKUM

13. 02. 2024

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech dotazníku…

Sdružení SIMAR spouští kampaň "Dotazník na pohodu" pro šťastné respondenty a kvalitní a šťastná data

26. 01. 2024

V rámci oborové iniciativy v projektu "PRO VÝZKUM" s radostí oznamuje sdružení SIMAR spuštění projektu zaměřeného na spokojenost…

Korespondenční volba má větší podporu u mladých a vysokoškolsky vzdělaných.

18. 01. 2024

Korespondenční volbě je nakloněna téměř polovina Čechů. Téměř pětině to je naopak jedno a nepovažují tak pravděpodobně téma za důležité.

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

05. 01. 2024

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění…

Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas hlavně na TikToku, říká studie Děti a nová média

29. 11. 2023

Dětský svět v dnešní době do velké míry ovlivňují média a technologie, což se odráží na způsobech jejich trávení volného času, možnostech…

Češi se otevírají umělé inteligenci. Roste počet lidí, kteří si vyzkoušeli ChatGPT, třetina očekává vliv na své zaměstnání

15. 11. 2023

Pětina obyvatel České republiky již vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT, užitečným ho pak shledává 7 z 10 z nich.…

Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice,…