Telefonický výzkum

Jak se zkoumá?

Telefonický výzkum

Jedná se o kvantitativní výzkumnou metodu, ve které operátor obvykle vede kratší telefonický rozhovor s respondentem. Výzkumná terminologie si pro tuto metodu vyhradila zkratku CATI, z anglického computer assisted telephone interviewing.

Jak tuto metodu provádíme 

K telefonickému výzkumu potřebujeme proškolené operátory, telefon a počítačový program, který obsahuje podrobné instrukce k dotazování a dotazník. Při realizaci výzkumu operátoři spolupracují se supervizorem, který je pro potřeby daného výzkumného projektu vyškolí, provádí náslechy rozhovorů a dohlíží na to, aby operátor správně četl výzkumné otázky, přesně zaznamenal odpovědi a sběr dat tak byl co nejkvalitnější a výstupy výzkumného projektu skutečně odpovídaly názorům a postojům respondentů. 

Jak se vybírají respondenti

Při realizaci telefonického výzkumu se v mnohých případech využívá náhodného volání. Pomocí metodiky náhodného volání výzkumníci vhodným způsobem zajistí, že respondenti jsou do výzkumu vybráni náhodně a dobře tak reprezentují názory určité populace na mnohdy důležité otázky. Výzkumné volání není marketingový prodej, proto se vám může stát, že i vás pracovníci výzkumné organizace náhodně osloví. Více informací zde

Výzkumné agentury při náhodném volání využívají různé postupy generování náhodných čísel. Počítačovému programu se pouze zadají dopředu známá existující předčíslí, ostatní si pak počítačový program zařídí automaticky.  Telefonní operátor neovlivní, komu program zavolá. Výběr telefonního čísla provádí přímo počítač. Přečtěte si, jak realizují generování náhodných čísel ve výzkumné agentuře Data Collect.

Takto agentura Kantar při náhodném volání vysvětluje náhodný výběr telefonního čísla:
"Vaše číslo bylo vygenerované náhodně a to ze všech řad telefonních čísel, které přidělil Český telekomunikační úřad, což je veřejně dostupná informace. Takové volání je možné i bez Vašeho souhlasu a je v souladu s GDPR a zákony České republiky. Naše společnost žádné Vaše osobní údaje nezpracovává."

Jiným způsobem se vybírají respondenti například v případě realizace tzv. spokojenostního výzkumu. Zde výzkumná agentura realizuje šetření se zákazníky určitého zadavatele výzkumu. Výzkumná agentura u zákazníků klienta zjišťuje zkušenosti a postoje ke specifickým výrobkům nebo službám, typicky například spokojenost se službami banky, mobilního operátora nebo dojem z právě zakoupeného vozu, tedy informace, které přímo souvisí se smluvním vztahem, pro který byl kontakt zákazníka poskytnut.

Proč potřebujeme osobní údaje a jak se s nimi zachází

Při náhodném telefonickém volání agentura nesbírá další osobní údaje. Hovor se nahrává pouze pro posouzení kvality hovoru a po provedení kontroly se nahrávka vymaže. Odpovědi na otázky jsou anonymní a v datových výstupech se nevyskytuje ani volané číslo. Zadavatel výzkumu obdrží datový soubor s anonymními daty. Soukromí respondentů je ve výzkumných agenturách tímto zaručeno. 

Při realizaci výzkumu na tzv. klientské databázi má agentura k dispozici údaje zákazníků potřebné k provedení výzkumu. Tyto údaje po realizaci výzkumu agentura opět předá zadavateli výzkumu a ve svých systémech veškeré osobní údaje po kontrole kvality vymaže. 

Jak poznám, že se skutečně jedná o výzkum

Vlastně celkem jednoduše. Operátor vám vždy sděli jméno agentury, pro kterou volá. Že se jednalo o výzkum si můžete také ověřit zpětně u dané agentury. Předmětem celého rozhovoru je pouze zjišťování vašich názorů a postojů, operátor vám nic neprodává, nenabízí žádné zboží ani služby. Při výzkumu se často dotazujeme na demografické údaje (například věk, pohlaví, vzdělání, příjmová skupina, město, ve kterém bydlíte). Výzkumníci tím zajišťují reprezentativitu souboru respondentů, jinými slovy se ujišťují, že dotazování lidé odpovídají demografickému rozložení v populaci. Výzkumník však nepotřebuje vaše jméno, přesnou adresu, ani další osobní údaje. 

Co dělat, když si nepřejete být oslovováni ve výzkumu

Pokud si nepřejete být znovu kontaktováni ve výzkumu, je nám to samozřejmě velmi líto. Váš názor je pro společnost a ekonomiku České republiky důležitý. Rádi bychom zdůraznili, že výzkum není nikdy napojen na přímý prodej a nikdo bez vašeho souhlasu nepoužije vaše osobní údaje.  

Vaše přání neúčastnit se dalších výzkumů musí výzkumná agentura respektovat. Každá z výzkumných agentur si proto vede seznam čísel, jejichž účastníci si nepřejí být znovu ve výzkumu kontaktováni, a znovu na ně nevolá. 

V případě, že se k volání využívají kontakty z klientské databáze, předá agentura vaši žádost přímo držiteli databáze, který má povinnost vás příště z výzkumného šetření vynechat.

Krátké zprávy

Certifikace PRO VÝZKUM

13. 02. 2024

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech dotazníku…

Sdružení SIMAR spouští kampaň "Dotazník na pohodu" pro šťastné respondenty a kvalitní a šťastná data

26. 01. 2024

V rámci oborové iniciativy v projektu "PRO VÝZKUM" s radostí oznamuje sdružení SIMAR spuštění projektu zaměřeného na spokojenost…

Korespondenční volba má větší podporu u mladých a vysokoškolsky vzdělaných.

18. 01. 2024

Korespondenční volbě je nakloněna téměř polovina Čechů. Téměř pětině to je naopak jedno a nepovažují tak pravděpodobně téma za důležité.

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

05. 01. 2024

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění…

Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas hlavně na TikToku, říká studie Děti a nová média

29. 11. 2023

Dětský svět v dnešní době do velké míry ovlivňují média a technologie, což se odráží na způsobech jejich trávení volného času, možnostech…

Češi se otevírají umělé inteligenci. Roste počet lidí, kteří si vyzkoušeli ChatGPT, třetina očekává vliv na své zaměstnání

15. 11. 2023

Pětina obyvatel České republiky již vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT, užitečným ho pak shledává 7 z 10 z nich.…

Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice,…