Telefonický výzkum

Jak se zkoumá?

Telefonický výzkum

Jedná se o kvantitativní výzkumnou metodu, ve které operátor obvykle vede kratší telefonický rozhovor s respondentem. Výzkumná terminologie si pro tuto metodu vyhradila zkratku CATI, z anglického computer assisted telephone interviewing.

Jak tuto metodu provádíme 

K telefonickému výzkumu potřebujeme proškolené operátory, telefon a počítačový program, který obsahuje podrobné instrukce k dotazování a dotazník. Při realizaci výzkumu operátoři spolupracují se supervizorem, který je pro potřeby daného výzkumného projektu vyškolí, provádí náslechy rozhovorů a dohlíží na to, aby operátor správně četl výzkumné otázky, přesně zaznamenal odpovědi a sběr dat tak byl co nejkvalitnější a výstupy výzkumného projektu skutečně odpovídaly názorům a postojům respondentů. 

Jak se vybírají respondenti

Při realizaci telefonického výzkumu se v mnohých případech využívá náhodného volání. Pomocí metodiky náhodného volání výzkumníci vhodným způsobem zajistí, že respondenti jsou do výzkumu vybráni náhodně a dobře tak reprezentují názory určité populace na mnohdy důležité otázky. Výzkumné volání není marketingový prodej, proto se vám může stát, že i vás pracovníci výzkumné organizace náhodně osloví. Více informací zde

Výzkumné agentury při náhodném volání využívají různé postupy generování náhodných čísel. Počítačovému programu se pouze zadají dopředu známá existující předčíslí, ostatní si pak počítačový program zařídí automaticky.  Telefonní operátor neovlivní, komu program zavolá. Výběr telefonního čísla provádí přímo počítač. Přečtěte si, jak realizují generování náhodných čísel ve výzkumné agentuře Data Collect.

Takto agentura Kantar při náhodném volání vysvětluje náhodný výběr telefonního čísla:
"Vaše číslo bylo vygenerované náhodně a to ze všech řad telefonních čísel, které přidělil Český telekomunikační úřad, což je veřejně dostupná informace. Takové volání je možné i bez Vašeho souhlasu a je v souladu s GDPR a zákony České republiky. Naše společnost žádné Vaše osobní údaje nezpracovává."

Jiným způsobem se vybírají respondenti například v případě realizace tzv. spokojenostního výzkumu. Zde výzkumná agentura realizuje šetření se zákazníky určitého zadavatele výzkumu. Výzkumná agentura u zákazníků klienta zjišťuje zkušenosti a postoje ke specifickým výrobkům nebo službám, typicky například spokojenost se službami banky, mobilního operátora nebo dojem z právě zakoupeného vozu, tedy informace, které přímo souvisí se smluvním vztahem, pro který byl kontakt zákazníka poskytnut.

Proč potřebujeme osobní údaje a jak se s nimi zachází

Při náhodném telefonickém volání agentura nesbírá další osobní údaje. Hovor se nahrává pouze pro posouzení kvality hovoru a po provedení kontroly se nahrávka vymaže. Odpovědi na otázky jsou anonymní a v datových výstupech se nevyskytuje ani volané číslo. Zadavatel výzkumu obdrží datový soubor s anonymními daty. Soukromí respondentů je ve výzkumných agenturách tímto zaručeno. 

Při realizaci výzkumu na tzv. klientské databázi má agentura k dispozici údaje zákazníků potřebné k provedení výzkumu. Tyto údaje po realizaci výzkumu agentura opět předá zadavateli výzkumu a ve svých systémech veškeré osobní údaje po kontrole kvality vymaže. 

Jak poznám, že se skutečně jedná o výzkum

Vlastně celkem jednoduše. Operátor vám vždy sděli jméno agentury, pro kterou volá. Že se jednalo o výzkum si můžete také ověřit zpětně u dané agentury. Předmětem celého rozhovoru je pouze zjišťování vašich názorů a postojů, operátor vám nic neprodává, nenabízí žádné zboží ani služby. Při výzkumu se často dotazujeme na demografické údaje (například věk, pohlaví, vzdělání, příjmová skupina, město, ve kterém bydlíte). Výzkumníci tím zajišťují reprezentativitu souboru respondentů, jinými slovy se ujišťují, že dotazování lidé odpovídají demografickému rozložení v populaci. Výzkumník však nepotřebuje vaše jméno, přesnou adresu, ani další osobní údaje. 

Co dělat, když si nepřejete být oslovováni ve výzkumu

Pokud si nepřejete být znovu kontaktováni ve výzkumu, je nám to samozřejmě velmi líto. Váš názor je pro společnost a ekonomiku České republiky důležitý. Rádi bychom zdůraznili, že výzkum není nikdy napojen na přímý prodej a nikdo bez vašeho souhlasu nepoužije vaše osobní údaje.  

Vaše přání neúčastnit se dalších výzkumů musí výzkumná agentura respektovat. Každá z výzkumných agentur si proto vede seznam čísel, jejichž účastníci si nepřejí být znovu ve výzkumu kontaktováni, a znovu na ně nevolá. 

V případě, že se k volání využívají kontakty z klientské databáze, předá agentura vaši žádost přímo držiteli databáze, který má povinnost vás příště z výzkumného šetření vynechat.

Krátké zprávy

Výzkum může volat

24. 03. 2022

Vaše možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu je i po novelizaci zákona o elektronické komunikaci zachována.

Mezinárodní den ochrany osobních údajů

01. 02. 2022

V pátek, 28. ledna, si výzkumná komunita připomněla Mezinárodní den ochrany soukromí a osobních údajů. ESOMAR k tomu připravil webcast,…

Unikátní průzkum Nadačního fondu Krok domů v soutěži Research Got Talent

01. 02. 2022

Mladí čeští výzkumníci se v letošním roce opět zapojili do mezinárodní soutěže Research Got Talent. Jedná se o soutěž organizovanou…

Oslavili jsme Mezinárodní výzkumný den

07. 05. 2021

Ve čtvrtek 6. května jsme společným online setkáním oslavili Mezinárodní výzkumný den. Tato událost je každoročně iniciována asociací…

Jak se dělají volební výzkumy v pořadu 90´ na ČT24

14. 04. 2021

V úterý 13. dubna se pořad 90´na ČT 24 věnoval problematice volebních výzkumů.

Káva o čtvrté o výzkumech trhu a veřejného mínění

01. 04. 2021

Ve středu 31. března si moderátorka pořadu Káva o čtvrté Patricie Strouhalová povídala s výkonnou ředitelkou SIMAR Hanou Huntovou…

Výzkum spolupracuje s iniciativou Cesta ven

16. 02. 2021

Lidé z výzkumného oboru podporují iniciativu Cesta ven a aktivně se zapojili do přípravy komunikace, která chce podpořit co nejúspěšnější…

Kvalitativní výzkum běží online

02. 11. 2020

S ohledem na probíhající druhou vlnou pandemie koronaviru se výzkumné projekty realizují především v online prostředí. Pokročilé…