Mediální výzkumy

Co se dá zjistit výzkumem?

Mediální výzkumy

Výzkum trhu a veřejného mínění často popisuje chování populace a upozorňuje na klíčové trendy v konzumaci médií. Výzkum je užitečný a přínosný. Dozvíme se z něj věci, které pomohou společenské diskusi, uvědomíme si něco důležitého, nebo podstatného, dodáme inovátorům potřebnou inspiraci nebo třeba upozorníme na nebezpečný trend.

1. Měření sledovanosti televize

Mezi nejznámější dlouhodobé výzkumné projekty patří měření TV sledovanosti pomocí tzv. peoplemetrů. Televize vyhodnocují úspěšnost pořadů podle sledovanosti a uzpůsobují podle ní programovou skladbu. Mohou se tak na základě sledovanosti rozhodnout, zda znovu zakoupí vysílací práva ke sportovnímu pořadu, nebo nějakému zajímavému filmu. Od sledovanosti TV pořadů se také odvíjí cena reklamy na komerčních televizích. Výzkum pro Asociaci televizních organizací (ATO) v České republice provádí na pečlivě vybraném panelu respondentů agentura Nielsen Admosphere. Detaily o peoplemetrovém výzkumu se dozvíte zde a také zde

2. Poslechovost rádií a čtenost novin a časopisů

Poslechovost rádií je dlouhodobý výzkum realizovaný telefonickým dotazováním pro Asociaci provozovatelů soukromého vysílání (APSV) agenturami STEM/MARK a Median. Výzkum čtenosti tisku provádí pro Unii vydavatelů a Asociaci mediálních agentur (ASMEA) opět agentury Median a STEM/MARK, pravidelný výzkum je realizován osobním dotazováním s podílem online dotazování.  

3. Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím

Výzkumné šetření se zaměřilo na orientaci v oblasti médií, chápání mediálních sdělení, práci s informacemi a hodnocení jejich pravdivosti; testovala se také obecná důvěra v média. Projekt byl v roce 2018 realizován agenturou Median pro Jeden svět na školách (JSNS, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni). Výzkum poukázal na to, že středoškoláci mají slabé znalosti o prostředí internetu, i když z něj čerpají většinu svých zpráv. Žákům dělá potíže kriticky posuzovat konkrétní mediální sdělení, nejsou si jisti, která média jsou veřejnoprávní, a u komerčních médií neznají vlastníky. Výstupy výzkumu napomáhají k další diskusi a strukturování obsahu mediální výchovy na školách. Více informací o výzkumném projektu je k dispozici zde

Agentura Median také pro Sociologický ústav Akademie věd ČR realizuje zajímavý výzkum zaměřený na čtenářské a obecné dovednosti u školáků. Sběr proběhl již ve čtvrté vlně se stejnými žáky a nabízí tak i unikátní obraz toho, jak se jejich schopnosti vyvíjejí v čase. Více informací o tomto projektu naleznete zde

4. Výzkumy o dětském čtení  

Výzkum Čtenáři a čtení 2018 realizovaný pro Národní knihovnu agenturou Nielsen Admosphere upozornil na to, že v populaci je 78% čtenářů, kteří v posledním roce přečetli alespoň jednu knihu. Zjistilo se také, že 73% rodičů a prarodičů alespoň občas čte svým dětem či vnoučatům. Další zajímavé výstupy z výzkumu jsou zde

Na základě dlouhodobě opakovaného výzkumu vznikla kniha České děti a mládež jako čtenáři, která podrobněji popisuje vztah mezi čtenářstvím a školním prospěchem. Na knize se podílela i Senior Research & Insights manažerka agentury Nielsen Admosphere Hana Friedlaenderová.

 

Krátké zprávy

Certifikace PRO VÝZKUM

13. 02. 2024

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech dotazníku…

Sdružení SIMAR spouští kampaň "Dotazník na pohodu" pro šťastné respondenty a kvalitní a šťastná data

26. 01. 2024

V rámci oborové iniciativy v projektu "PRO VÝZKUM" s radostí oznamuje sdružení SIMAR spuštění projektu zaměřeného na spokojenost…

Korespondenční volba má větší podporu u mladých a vysokoškolsky vzdělaných.

18. 01. 2024

Korespondenční volbě je nakloněna téměř polovina Čechů. Téměř pětině to je naopak jedno a nepovažují tak pravděpodobně téma za důležité.

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

05. 01. 2024

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění…

Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas hlavně na TikToku, říká studie Děti a nová média

29. 11. 2023

Dětský svět v dnešní době do velké míry ovlivňují média a technologie, což se odráží na způsobech jejich trávení volného času, možnostech…

Češi se otevírají umělé inteligenci. Roste počet lidí, kteří si vyzkoušeli ChatGPT, třetina očekává vliv na své zaměstnání

15. 11. 2023

Pětina obyvatel České republiky již vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT, užitečným ho pak shledává 7 z 10 z nich.…

Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice,…