Mediální výzkumy

Co se dá zjistit výzkumem?

Mediální výzkumy

Výzkum trhu a veřejného mínění často popisuje chování populace a upozorňuje na klíčové trendy v konzumaci médií. Výzkum je užitečný a přínosný. Dozvíme se z něj věci, které pomohou společenské diskusi, uvědomíme si něco důležitého, nebo podstatného, dodáme inovátorům potřebnou inspiraci nebo třeba upozorníme na nebezpečný trend.

1. Měření sledovanosti televize

Mezi nejznámější dlouhodobé výzkumné projekty patří měření TV sledovanosti pomocí tzv. peoplemetrů. Televize vyhodnocují úspěšnost pořadů podle sledovanosti a uzpůsobují podle ní programovou skladbu. Mohou se tak na základě sledovanosti rozhodnout, zda znovu zakoupí vysílací práva ke sportovnímu pořadu, nebo nějakému zajímavému filmu. Od sledovanosti TV pořadů se také odvíjí cena reklamy na komerčních televizích. Výzkum pro Asociaci televizních organizací (ATO) v České republice provádí na pečlivě vybraném panelu respondentů agentura Nielsen Admosphere. Detaily o peoplemetrovém výzkumu se dozvíte zde a také zde

2. Poslechovost rádií a čtenost novin a časopisů

Poslechovost rádií je dlouhodobý výzkum realizovaný telefonickým dotazováním pro Asociaci provozovatelů soukromého vysílání (APSV) agenturami STEM/MARK a Median. Výzkum čtenosti tisku provádí pro Unii vydavatelů a Asociaci mediálních agentur (ASMEA) opět agentury Median a STEM/MARK, pravidelný výzkum je realizován osobním dotazováním s podílem online dotazování.  

3. Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím

Výzkumné šetření se zaměřilo na orientaci v oblasti médií, chápání mediálních sdělení, práci s informacemi a hodnocení jejich pravdivosti; testovala se také obecná důvěra v média. Projekt byl v roce 2018 realizován agenturou Median pro Jeden svět na školách (JSNS, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni). Výzkum poukázal na to, že středoškoláci mají slabé znalosti o prostředí internetu, i když z něj čerpají většinu svých zpráv. Žákům dělá potíže kriticky posuzovat konkrétní mediální sdělení, nejsou si jisti, která média jsou veřejnoprávní, a u komerčních médií neznají vlastníky. Výstupy výzkumu napomáhají k další diskusi a strukturování obsahu mediální výchovy na školách. Více informací o výzkumném projektu je k dispozici zde

Agentura Median také pro Sociologický ústav Akademie věd ČR realizuje zajímavý výzkum zaměřený na čtenářské a obecné dovednosti u školáků. Sběr proběhl již ve čtvrté vlně se stejnými žáky a nabízí tak i unikátní obraz toho, jak se jejich schopnosti vyvíjejí v čase. Více informací o tomto projektu naleznete zde

4. Výzkumy o dětském čtení  

Výzkum Čtenáři a čtení 2018 realizovaný pro Národní knihovnu agenturou Nielsen Admosphere upozornil na to, že v populaci je 78% čtenářů, kteří v posledním roce přečetli alespoň jednu knihu. Zjistilo se také, že 73% rodičů a prarodičů alespoň občas čte svým dětem či vnoučatům. Další zajímavé výstupy z výzkumu jsou zde

Na základě dlouhodobě opakovaného výzkumu vznikla kniha České děti a mládež jako čtenáři, která podrobněji popisuje vztah mezi čtenářstvím a školním prospěchem. Na knize se podílela i Senior Research & Insights manažerka agentury Nielsen Admosphere Hana Friedlaenderová.

 

Krátké zprávy

Novela energetického zákona

18. 07. 2023

Novelu EZ umožňující sdílení energií zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou již setkalo. Zájem sdílet…

Inflace plány na dovolenou neohrozí. V létě plánuje cestovat 80 % Čechů

21. 06. 2023

Češi i ostatní Evropané plánují v létě cestovat, inflaci navzdory. Opětovně roste zájem o cestování, zejména do zahraniční. Na popularitě…

Duševní pohoda Čechů v aktuální situaci: Polovina se bojí, že nevyjde s penězi, řada lidí cítí úzkost

25. 05. 2023

Jak dopadá aktuální společenská situace na duševní pohodu Čechů? Dvě třetiny mají obavy z budoucnosti, 54 % se bojí, že nevyjdou…

Zrušíme některý ze státních svátků?

17. 05. 2023

1 499 respondentů ve věku 18 až 65 se zúčastnilo víkendového (5. – 9. 5.) online průzkumu SC&C, který se zaměřoval na otázku zrušení…

S uzavřením části poboček pošty nesouhlasí 58 % Čechů. Polovina lidí navštíví poštu alespoň jednou do měsíce

14. 04. 2023

Proti redukci pobočkové sítě České pošty je 58 procent Čechů, ukázal nejnovější průzkum agentury NMS Market Research. Pro je naopak…

Polovina lidí nezná svého hejtmana!

13. 04. 2023

Situace v jednotlivých krajích je odlišná. V Plzeňském znají hejtmana jen 2 lidé z 10. Nejznámější je naopak primátor Prahy Svoboda.…

Schůzka expertní skupiny GDPR

27. 02. 2023

Ve čtvrtek 23. února 2023 se sešla expertní skupina SIMAR složená z kolegyň a kolegů, kteří mají v členských agenturách na starost…

Výzkum může volat

24. 03. 2022

Vaše možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu je i po novelizaci zákona o elektronické komunikaci zachována.