Mediální výzkumy

Co se dá zjistit výzkumem?

Mediální výzkumy

Výzkum trhu a veřejného mínění často popisuje chování populace a upozorňuje na klíčové trendy v konzumaci médií. Výzkum je užitečný a přínosný. Dozvíme se z něj věci, které pomohou společenské diskusi, uvědomíme si něco důležitého, nebo podstatného, dodáme inovátorům potřebnou inspiraci nebo třeba upozorníme na nebezpečný trend.

1. Měření sledovanosti televize

Mezi nejznámější dlouhodobé výzkumné projekty patří měření TV sledovanosti pomocí tzv. peoplemetrů. Televize vyhodnocují úspěšnost pořadů podle sledovanosti a uzpůsobují podle ní programovou skladbu. Mohou se tak na základě sledovanosti rozhodnout, zda znovu zakoupí vysílací práva ke sportovnímu pořadu, nebo nějakému zajímavému filmu. Od sledovanosti TV pořadů se také odvíjí cena reklamy na komerčních televizích. Výzkum pro Asociaci televizních organizací (ATO) v České republice provádí na pečlivě vybraném panelu respondentů agentura Nielsen Admosphere. Detaily o peoplemetrovém výzkumu se dozvíte zde a také zde

2. Poslechovost rádií a čtenost novin a časopisů

Poslechovost rádií je dlouhodobý výzkum realizovaný telefonickým dotazováním pro Asociaci provozovatelů soukromého vysílání (APSV) agenturami STEM/MARK a Median. Výzkum čtenosti tisku provádí pro Unii vydavatelů a Asociaci mediálních agentur (ASMEA) opět agentury Median a STEM/MARK, pravidelný výzkum je realizován osobním dotazováním s podílem online dotazování.  

3. Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím

Výzkumné šetření se zaměřilo na orientaci v oblasti médií, chápání mediálních sdělení, práci s informacemi a hodnocení jejich pravdivosti; testovala se také obecná důvěra v média. Projekt byl v roce 2018 realizován agenturou Median pro Jeden svět na školách (JSNS, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni). Výzkum poukázal na to, že středoškoláci mají slabé znalosti o prostředí internetu, i když z něj čerpají většinu svých zpráv. Žákům dělá potíže kriticky posuzovat konkrétní mediální sdělení, nejsou si jisti, která média jsou veřejnoprávní, a u komerčních médií neznají vlastníky. Výstupy výzkumu napomáhají k další diskusi a strukturování obsahu mediální výchovy na školách. Více informací o výzkumném projektu je k dispozici zde

Agentura Median také pro Sociologický ústav Akademie věd ČR realizuje zajímavý výzkum zaměřený na čtenářské a obecné dovednosti u školáků. Sběr proběhl již ve čtvrté vlně se stejnými žáky a nabízí tak i unikátní obraz toho, jak se jejich schopnosti vyvíjejí v čase. Více informací o tomto projektu naleznete zde

4. Výzkumy o dětském čtení  

Výzkum Čtenáři a čtení 2018 realizovaný pro Národní knihovnu agenturou Nielsen Admosphere upozornil na to, že v populaci je 78% čtenářů, kteří v posledním roce přečetli alespoň jednu knihu. Zjistilo se také, že 73% rodičů a prarodičů alespoň občas čte svým dětem či vnoučatům. Další zajímavé výstupy z výzkumu jsou zde

Na základě dlouhodobě opakovaného výzkumu vznikla kniha České děti a mládež jako čtenáři, která podrobněji popisuje vztah mezi čtenářstvím a školním prospěchem. Na knize se podílela i Senior Research & Insights manažerka agentury Nielsen Admosphere Hana Friedlaenderová.

 

Krátké zprávy

Agentury SIMAR jsou PRO VÝZKUM

19. 09. 2019

K iniciativě PRO VÝZKUM, kterou odstartovalo sdružení SIMAR 1. září, se připojily všechny členské agentury.

PRO VÝZKUM v České televizi

11. 09. 2019

Podívejte se na rozhovor o iniciativě PRO VÝZKUM s výkonnou ředitelkou SIMAR Hanou Huntovou, který byl vysílán 9. září v pořadu České…

Iniciativa PRO VÝZKUM startuje

01. 09. 2019

Jedná se o veřejně prospěšnou aktivitu výzkumníků působících v prověřených agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění, která si…

SIMAR je PRO VÝZKUM

27. 08. 2019

SIMAR startuje iniciativu PRO VÝZKUM

Jak se zkoumá: osobní dotazování

26. 08. 2019

Přečtěte si podrobnosti o tom, jak se realizuje osobní dotazování a jakým způsobem při takovém dotazování nakládáme s osobními údaji…

Prohlášení k e-mailům Institutu turistiky a zdraví vybízejícím k účasti ve výzkumu

23. 08. 2019

Varování: Existují firmy, které se pod záminkou toho, že realizují výzkum, snaží z lidí vylákat osobní údaje. Svou aktivitu dále…

Poznáváme díky výzkumu: Výzkum zaměřený na chudobu a exekuce

21. 08. 2019

Výzkum zaměřený na demokratické hodnoty, občanskou participaci, zázemí dotázaných ve spojení s finančními problémy, životní styl,…

Jak a proč se ve výzkumu trhu používá náhodné generování čísel?

17. 08. 2019

Asi jste se již setkali s telefonátem, kdy na druhém konci hovoří milý hlas o průzkumu trhu. Napadlo Vás někdy, odkud výzkumné agentury…