Časté dotazy

1. Jak zjistím, že se opravdu jedná o seriózní výzkum?

Někdy vám nemusí být od prvního okamžiku jasné, zda jste byli osloveni jako respondenti ve skutečném výzkumném projektu, nebo se jedná o nějakou aktivitu, která se za výzkum pouze vydává.

Pro případné ověření nabízíme tyto postupy:

  • při osobním dotazování požádejte tazatele o předložení tazatelského průkazu
  • při telefonickém dotazování si můžete ověřit, zda se skutečně jedná o výzkumné volání, více zde
  • zjistěte si název agentury, jejímž jménem se realizuje sběr dat
  • ověřte si, zda se agentura, která vás oslovila, hlásí k Desateru PRO VÝZKUM
  • prohlédněte si prohlášení o zpracování osobních údajů, které má daná agentura k dispozici na svých internetových stránkách
  • více tipů naleznete také v podrobném vysvětlení každé výzkumné metody v sekci Jak se zkoumá, například osobní dotazování, telefonické dotazování

2. Odkud jste získali můj kontakt?

Respondenti pro výzkum jsou vybíráni pomocí matematických/statistických pravidel/principů. Výzkumníci se na vás proto mohou například obrátit na ulici i ve vašem bydlišti, požádat vás o účast ve výzkumu e-mailem v případě, že jste v minulosti souhlasili s účastí ve výzkumu, nebo se na vás obrátit s prosbou o sdílení zákaznické zkušenosti v souvislosti s využitím konkrétní služby či výrobku. Základem pro výběr respondentů mohou být také náhodně generovaná telefonní čísla, která jsou vytáčena automaticky. Školený operátor v tomto případě neví, kam se dovolal, hledá - stejně jako v každém jiném solidním výzkumu - pouze vaše názory, odpovědi na otázky. Nejde mu o vaše osobní údaje, ty potřebuje jen pro ověření správného statistického výběru a kontrolu kvality sběru dat. Více informací naleznete zde.

3. Proč jsem byl/a pro výzkum vybrán/a zrovna já?

Při dotazování není možné získat odpovědi všech osob, které by se měly k dané problematice vyjádřit. Proto je názor jednotlivců zprostředkován pomocí metody systematického reprezentativního výběru s ohledem na vhodné kvótní znaky – například demografické údaje, jako je pohlaví, věk, velikost sídla, příjem a vzdělání. Výsledek dotazování je pak spolu s ostatními odpověďmi zpracován a pomocí statistických metod projektován na celou populaci. Takový datový výstup neobsahuje osobní údaje jednotlivců.

4. Co se stane s odpověďmi, které jsem vám poskytl/a?

Odborníci zpracují vaše odpovědi s využitím statisticky a vědecky podložených metod využívaných v sociologických vědách. Při zpracování odpovědí dojde nejdříve k prověření kvality sběru dat a odstranění viditelných chyb a nekonzistencí v datovém souboru. Poté se analyzovaný datový soubor anonymizuje, tedy odstraní se případné osobní údaje jednotlivců (například adresa a jméno), kteří se výzkumu účastnili. Pravidlo tří – matka s dvěma dětmi žijící v dané vsi. Z výstupů výzkumného projektu, které se sdílí s veřejností nebo zadavatelem výzkumu, nelze identifikovat jednotlivce a jeho odpovědi.

5. Jak zachází výzkumný obor s mými daty?

Při sběru dat pro výzkumný projekt nejde o sběr osobních údajů, ale o názory a postoje, vaše odpovědi na otázku. Anonymizace a ochrana osobních údajů jsou v rámci iniciativy PRO VÝZKUM garantovány. Proto je velký rozdíl mezi výzkumem trhu a veřejného mínění a technikami direktmarketingu/přímého prodeje. Ve výzkumu vás nikdo nenutí nic kupovat. Obor výzkumu trhu a veřejného mínění se dlouhodobě hlásí ke konkrétním seberegulačním standardům v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů respondentů.

Mezi tato závazná pravidla patří tyto principy:

  • osobní data jednotlivce získaná při výzkumu nejsou nikdy využita k následnému kontaktování o prodejní nabídce
  • osobní údaje nejsou bez souhlasu respondenta poskytovány dalším subjektům
  • kontaktní údaje jsou při nejbližší možné příležitosti smazány

6. Co mám z toho, že se zúčastním výzkumu?

Díky tomu, že se zúčastníte výzkumného projektu, můžete vyjádřit své vlastní názory. Budeme vám naslouchat a vaše odpovědi zaznamenáme. Svými postoji a názory můžete přispět k tvorbě nových produktů a služeb. Ovlivníte tak úspěch firem a tím i úspěch celé české ekonomiky. Také rozhodování politiků o naší společné budoucnosti bude lépe odrážet vaše potřeby. Podnikatelská sféra i celá společnost se bude rozhodovat na základě kvalitních, vědecky podložených informací od skutečných lidí, jako jste vy. Příklady výzkumů, které změnily svět, najdete v sekci Co se dá zjistit výzkumem?

7. Co mám udělat, když si nepřeji, aby mne výzkumníci kontaktovali?

Děkujeme všem lidem, kteří věnují chvilku svého času pro výzkum a přispějí nápady pro lepší rozvoj české ekonomiky a do společenské debaty.

Samozřejmě máte právo se výzkumů neúčastnit a své osobní údaje výzkumníkům nesdělovat.

Děláme všechn pro to, aby vaše data byla chráněna a nenarušili jsme vaše soukromí.

Účast ve výzkumu můžete odmítnout a svůj souhlas kdykoli odvolat.

8. Kde mohu získat více informací?

Na stránkách PRO VÝZKUM si můžete v sekci Jak se zkoumá? přečíst o nejběžnějšífch metodách sběru dat. Zde se dozvíte více o průběhu dotazování a o tom, jak výzkumná agentura zachází s údaji, které jí poskytnete. 

V sekci Co se dá zjistit výzkumem? jsme pro vás připravili příklady realizovaných výzkumů. Z příkladů je krásně vidět, že názory skutečně mění svěrt

Pokud máte dotaz ke konkrétním výzkumným projektům, kontaktujte jednotlivé výzkumné agentury.


Děkujeme vám za ochotu zúčastnit se výzkumu a sdělit nám svůj názor!

Krátké zprávy

Certifikace PRO VÝZKUM

13. 02. 2024

Agentury se zavazují dodržovat výzkumné desatero ochrany osobních údajů a od roku 2024 také principy obsažené v pravidlech dotazníku…

Sdružení SIMAR spouští kampaň "Dotazník na pohodu" pro šťastné respondenty a kvalitní a šťastná data

26. 01. 2024

V rámci oborové iniciativy v projektu "PRO VÝZKUM" s radostí oznamuje sdružení SIMAR spuštění projektu zaměřeného na spokojenost…

Korespondenční volba má větší podporu u mladých a vysokoškolsky vzdělaných.

18. 01. 2024

Korespondenční volbě je nakloněna téměř polovina Čechů. Téměř pětině to je naopak jedno a nepovažují tak pravděpodobně téma za důležité.

SIMAR v roce 2024: děkujeme za 30 let spolupráce

05. 01. 2024

S novým rokem 2024 přicházíme s radostným oznámením – SIMAR letos oslaví 30 let působení v oblasti výzkumu trhu, veřejného mínění…

Petr Pavel zlepšuje náhled na funkci prezidenta.

07. 12. 2023

Bývalí prezidentští kandidáti mohou zvýšit zájem o evropské volby.

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas hlavně na TikToku, říká studie Děti a nová média

29. 11. 2023

Dětský svět v dnešní době do velké míry ovlivňují média a technologie, což se odráží na způsobech jejich trávení volného času, možnostech…

Češi se otevírají umělé inteligenci. Roste počet lidí, kteří si vyzkoušeli ChatGPT, třetina očekává vliv na své zaměstnání

15. 11. 2023

Pětina obyvatel České republiky již vyzkoušela systém na bázi umělé inteligence ChatGPT, užitečným ho pak shledává 7 z 10 z nich.…

Absence léků v českých lékárnách

13. 11. 2023

Český národní panel je součástí společnosti European National Panels, která sdružuje panely v 6 evropských zemích (České republice,…