Časté dotazy

1. Jak zjistím, že se opravdu jedná o seriózní výzkum?

Někdy vám nemusí být od prvního okamžiku jasné, zda jste byli osloveni jako respondenti ve skutečném výzkumném projektu, nebo se jedná o nějakou aktivitu, která se za výzkum pouze vydává.

Pro případné ověření nabízíme tyto postupy:

  • při osobním dotazování požádejte tazatele o předložení tazatelského průkazu
  • zjistěte si název agentury, jejímž jménem se realizuje sběr dat
  • ověřte si, zda se agentura, která vás oslovila, hlásí k Desateru PRO VÝZKUM
  • prohlédněte si prohlášení o zpracování osobních údajů, které má daná agentura k dispozici na svých internetových stránkách
  • více tipů naleznete také v podrobném vysvětlení každé výzkumné metody v sekci Jak se zkoumá, například osobní dotazování, telefonické dotazování

2. Odkud jste získali můj kontakt?

Respondenti pro výzkum jsou vybíráni pomocí matematických/statistických pravidel/principů. Výzkumníci se na vás proto mohou například obrátit na ulici i ve vašem bydlišti, požádat vás o účast ve výzkumu e-mailem v případě, že jste v minulosti souhlasili s účastí ve výzkumu, nebo se na vás obrátit s prosbou o sdílení zákaznické zkušenosti v souvislosti s využitím konkrétní služby či výrobku. Základem pro výběr respondentů mohou být také náhodně generovaná telefonní čísla, která jsou vytáčena automaticky. Školený operátor v tomto případě neví, kam se dovolal, hledá - stejně jako v každém jiném solidním výzkumu - pouze vaše názory, odpovědi na otázky. Nejde mu o vaše osobní údaje, ty potřebuje jen pro ověření správného statistického výběru a kontrolu kvality sběru dat. Více informací naleznete zde.

3. Proč jsem byl/a pro výzkum vybrán/a zrovna já?

Při dotazování není možné získat odpovědi všech osob, které by se měly k dané problematice vyjádřit. Proto je názor jednotlivců zprostředkován pomocí metody systematického reprezentativního výběru s ohledem na vhodné kvótní znaky – například demografické údaje, jako je pohlaví, věk, velikost sídla, příjem a vzdělání. Výsledek dotazování je pak spolu s ostatními odpověďmi zpracován a pomocí statistických metod projektován na celou populaci. Takový datový výstup neobsahuje osobní údaje jednotlivců.

4. Co se stane s odpověďmi, které jsem vám poskytl/a?

Odborníci zpracují vaše odpovědi s využitím statisticky a vědecky podložených metod využívaných v sociologických vědách. Při zpracování odpovědí dojde nejdříve k prověření kvality sběru dat a odstranění viditelných chyb a nekonzistencí v datovém souboru. Poté se analyzovaný datový soubor anonymizuje, tedy odstraní se případné osobní údaje jednotlivců (například adresa a jméno), kteří se výzkumu účastnili. Pravidlo tří – matka s dvěma dětmi žijící v dané vsi. Z výstupů výzkumného projektu, které se sdílí s veřejností nebo zadavatelem výzkumu, nelze identifikovat jednotlivce a jeho odpovědi.

5. Jak zachází výzkumný obor s mými daty?

Při sběru dat pro výzkumný projekt nejde o sběr osobních údajů, ale o názory a postoje, vaše odpovědi na otázku. Anonymizace a ochrana osobních údajů jsou v rámci iniciativy PRO VÝZKUM garantovány. Proto je velký rozdíl mezi výzkumem trhu a veřejného mínění a technikami direktmarketingu/přímého prodeje. Ve výzkumu vás nikdo nenutí nic kupovat. Obor výzkumu trhu a veřejného mínění se dlouhodobě hlásí ke konkrétním seberegulačním standardům v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů respondentů.

Mezi tato závazná pravidla patří tyto principy:

  • osobní data jednotlivce získaná při výzkumu nejsou nikdy využita k následnému kontaktování o prodejní nabídce
  • osobní údaje nejsou bez souhlasu respondenta poskytovány dalším subjektům
  • kontaktní údaje jsou při nejbližší možné příležitosti smazány

6. Co mám z toho, že se zúčastním výzkumu?

Díky tomu, že se zúčastníte výzkumného projektu, můžete vyjádřit své vlastní názory. Budeme vám naslouchat a vaše odpovědi zaznamenáme. Svými postoji a názory můžete přispět k tvorbě nových produktů a služeb. Ovlivníte tak úspěch firem a tím i úspěch celé české ekonomiky. Také rozhodování politiků o naší společné budoucnosti bude lépe odrážet vaše potřeby. Podnikatelská sféra i celá společnost se bude rozhodovat na základě kvalitních, vědecky podložených informací od skutečných lidí, jako jste vy. Příklady výzkumů, které změnily svět, najdete v sekci Co se dá zjistit výzkumem?

7. Co mám udělat, když si nepřeji, aby mne výzkumníci kontaktovali?

Děkujeme všem lidem, kteří věnují chvilku svého času pro výzkum a přispějí nápady pro lepší rozvoj české ekonomiky a do společenské debaty.

Samozřejmě máte právo se výzkumů neúčastnit a své osobní údaje výzkumníkům nesdělovat.

Děláme všechn pro to, aby vaše data byla chráněna a nenarušili jsme vaše soukromí.

Účast ve výzkumu můžete odmítnout a svůj souhlas kdykoli odvolat.

8. Kde mohu získat více informací?

Na stránkách PRO VÝZKUM si můžete v sekci Jak se zkoumá? přečíst o nejběžnějšífch metodách sběru dat. Zde se dozvíte více o průběhu dotazování a o tom, jak výzkumná agentura zachází s údaji, které jí poskytnete. 

V sekci Co se dá zjistit výzkumem? jsme pro vás připravili příklady realizovaných výzkumů. Z příkladů je krásně vidět, že názory skutečně mění svěrt

Pokud máte dotaz ke konkrétním výzkumným projektům, kontaktujte jednotlivé výzkumné agentury.


Děkujeme vám za ochotu zúčastnit se výzkumu a sdělit nám svůj názor!

Krátké zprávy

Kvalitativní výzkum běží online

02. 11. 2020

S ohledem na probíhající druhou vlnou pandemie koronaviru se výzkumné projekty realizují především v online prostředí. Pokročilé…

Osobní dotazování bezpečně pokračuje i na podzim

10. 09. 2020

Agentury sdružené v SIMAR si stanovily pravidla bezpečného a šetrného dotazování (CAPI).

Osobní dotazování je zpět!

29. 05. 2020

Výzkumné agentury se po koronavirové pandemii vrací k osobnímu dotazování.

Doporučení SIMAR k realizaci výzkumných šetření platná od 17. května 2020

17. 05. 2020

V souvislosti s rozvolňováním vládních opatření proti koronaviru se realizace výzkumných šetření, samozřejmě s potřebnou opatrnosti,…

Příjemný je každý, kdo mne nevyhodí

13. 05. 2020

Příjemný je každý, kdo mne nevyhodí. Řekla mi v rozhovoru tazatelka STEM/MARK paní Venuše Růdlová. Povídaly jsme si po telefonu.…

Tam „venku“ je každý tazatel sám za sebe

10. 05. 2020

S paní Helenou Dvořákovou, zkušenou tazatelkou pro osobní dotazování ve společnosti STEM/MARK, jsem si domluvila telefonický rozhovor.…

Vyjádření Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR k situaci s epidemií nové formy koronaviru

13. 03. 2020

Výzkumné projekty se nezastaví, zkoumat budeme dál, jen mnozí z nás teď pracují trochu jiným způsobem, ale naplno. Stojíme si za…

Agentury SIMAR jsou PRO VÝZKUM

19. 09. 2019

K iniciativě PRO VÝZKUM, kterou odstartovalo sdružení SIMAR 1. září, se připojily všechny členské agentury.