Časté dotazy

1. Jak zjistím, že se opravdu jedná o seriózní výzkum?

Někdy vám nemusí být od prvního okamžiku jasné, zda jste byli osloveni jako respondenti ve skutečném výzkumném projektu, nebo se jedná o nějakou aktivitu, která se za výzkum pouze vydává.

Pro případné ověření nabízíme tyto postupy:

  • při osobním dotazování požádejte tazatele o předložení tazatelského průkazu
  • při telefonickém dotazování si můžete ověřit, zda se skutečně jedná o výzkumné volání, více zde
  • zjistěte si název agentury, jejímž jménem se realizuje sběr dat
  • ověřte si, zda se agentura, která vás oslovila, hlásí k Desateru PRO VÝZKUM
  • prohlédněte si prohlášení o zpracování osobních údajů, které má daná agentura k dispozici na svých internetových stránkách
  • více tipů naleznete také v podrobném vysvětlení každé výzkumné metody v sekci Jak se zkoumá, například osobní dotazování, telefonické dotazování

2. Odkud jste získali můj kontakt?

Respondenti pro výzkum jsou vybíráni pomocí matematických/statistických pravidel/principů. Výzkumníci se na vás proto mohou například obrátit na ulici i ve vašem bydlišti, požádat vás o účast ve výzkumu e-mailem v případě, že jste v minulosti souhlasili s účastí ve výzkumu, nebo se na vás obrátit s prosbou o sdílení zákaznické zkušenosti v souvislosti s využitím konkrétní služby či výrobku. Základem pro výběr respondentů mohou být také náhodně generovaná telefonní čísla, která jsou vytáčena automaticky. Školený operátor v tomto případě neví, kam se dovolal, hledá - stejně jako v každém jiném solidním výzkumu - pouze vaše názory, odpovědi na otázky. Nejde mu o vaše osobní údaje, ty potřebuje jen pro ověření správného statistického výběru a kontrolu kvality sběru dat. Více informací naleznete zde.

3. Proč jsem byl/a pro výzkum vybrán/a zrovna já?

Při dotazování není možné získat odpovědi všech osob, které by se měly k dané problematice vyjádřit. Proto je názor jednotlivců zprostředkován pomocí metody systematického reprezentativního výběru s ohledem na vhodné kvótní znaky – například demografické údaje, jako je pohlaví, věk, velikost sídla, příjem a vzdělání. Výsledek dotazování je pak spolu s ostatními odpověďmi zpracován a pomocí statistických metod projektován na celou populaci. Takový datový výstup neobsahuje osobní údaje jednotlivců.

4. Co se stane s odpověďmi, které jsem vám poskytl/a?

Odborníci zpracují vaše odpovědi s využitím statisticky a vědecky podložených metod využívaných v sociologických vědách. Při zpracování odpovědí dojde nejdříve k prověření kvality sběru dat a odstranění viditelných chyb a nekonzistencí v datovém souboru. Poté se analyzovaný datový soubor anonymizuje, tedy odstraní se případné osobní údaje jednotlivců (například adresa a jméno), kteří se výzkumu účastnili. Pravidlo tří – matka s dvěma dětmi žijící v dané vsi. Z výstupů výzkumného projektu, které se sdílí s veřejností nebo zadavatelem výzkumu, nelze identifikovat jednotlivce a jeho odpovědi.

5. Jak zachází výzkumný obor s mými daty?

Při sběru dat pro výzkumný projekt nejde o sběr osobních údajů, ale o názory a postoje, vaše odpovědi na otázku. Anonymizace a ochrana osobních údajů jsou v rámci iniciativy PRO VÝZKUM garantovány. Proto je velký rozdíl mezi výzkumem trhu a veřejného mínění a technikami direktmarketingu/přímého prodeje. Ve výzkumu vás nikdo nenutí nic kupovat. Obor výzkumu trhu a veřejného mínění se dlouhodobě hlásí ke konkrétním seberegulačním standardům v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů respondentů.

Mezi tato závazná pravidla patří tyto principy:

  • osobní data jednotlivce získaná při výzkumu nejsou nikdy využita k následnému kontaktování o prodejní nabídce
  • osobní údaje nejsou bez souhlasu respondenta poskytovány dalším subjektům
  • kontaktní údaje jsou při nejbližší možné příležitosti smazány

6. Co mám z toho, že se zúčastním výzkumu?

Díky tomu, že se zúčastníte výzkumného projektu, můžete vyjádřit své vlastní názory. Budeme vám naslouchat a vaše odpovědi zaznamenáme. Svými postoji a názory můžete přispět k tvorbě nových produktů a služeb. Ovlivníte tak úspěch firem a tím i úspěch celé české ekonomiky. Také rozhodování politiků o naší společné budoucnosti bude lépe odrážet vaše potřeby. Podnikatelská sféra i celá společnost se bude rozhodovat na základě kvalitních, vědecky podložených informací od skutečných lidí, jako jste vy. Příklady výzkumů, které změnily svět, najdete v sekci Co se dá zjistit výzkumem?

7. Co mám udělat, když si nepřeji, aby mne výzkumníci kontaktovali?

Děkujeme všem lidem, kteří věnují chvilku svého času pro výzkum a přispějí nápady pro lepší rozvoj české ekonomiky a do společenské debaty.

Samozřejmě máte právo se výzkumů neúčastnit a své osobní údaje výzkumníkům nesdělovat.

Děláme všechn pro to, aby vaše data byla chráněna a nenarušili jsme vaše soukromí.

Účast ve výzkumu můžete odmítnout a svůj souhlas kdykoli odvolat.

8. Kde mohu získat více informací?

Na stránkách PRO VÝZKUM si můžete v sekci Jak se zkoumá? přečíst o nejběžnějšífch metodách sběru dat. Zde se dozvíte více o průběhu dotazování a o tom, jak výzkumná agentura zachází s údaji, které jí poskytnete. 

V sekci Co se dá zjistit výzkumem? jsme pro vás připravili příklady realizovaných výzkumů. Z příkladů je krásně vidět, že názory skutečně mění svěrt

Pokud máte dotaz ke konkrétním výzkumným projektům, kontaktujte jednotlivé výzkumné agentury.


Děkujeme vám za ochotu zúčastnit se výzkumu a sdělit nám svůj názor!

Krátké zprávy

Novela energetického zákona

18. 07. 2023

Novelu EZ umožňující sdílení energií zaznamenala pouze čtvrtina populace. Přes 40 % se ale s problematikou již setkalo. Zájem sdílet…

Inflace plány na dovolenou neohrozí. V létě plánuje cestovat 80 % Čechů

21. 06. 2023

Češi i ostatní Evropané plánují v létě cestovat, inflaci navzdory. Opětovně roste zájem o cestování, zejména do zahraniční. Na popularitě…

Duševní pohoda Čechů v aktuální situaci: Polovina se bojí, že nevyjde s penězi, řada lidí cítí úzkost

25. 05. 2023

Jak dopadá aktuální společenská situace na duševní pohodu Čechů? Dvě třetiny mají obavy z budoucnosti, 54 % se bojí, že nevyjdou…

Zrušíme některý ze státních svátků?

17. 05. 2023

1 499 respondentů ve věku 18 až 65 se zúčastnilo víkendového (5. – 9. 5.) online průzkumu SC&C, který se zaměřoval na otázku zrušení…

S uzavřením části poboček pošty nesouhlasí 58 % Čechů. Polovina lidí navštíví poštu alespoň jednou do měsíce

14. 04. 2023

Proti redukci pobočkové sítě České pošty je 58 procent Čechů, ukázal nejnovější průzkum agentury NMS Market Research. Pro je naopak…

Polovina lidí nezná svého hejtmana!

13. 04. 2023

Situace v jednotlivých krajích je odlišná. V Plzeňském znají hejtmana jen 2 lidé z 10. Nejznámější je naopak primátor Prahy Svoboda.…

Schůzka expertní skupiny GDPR

27. 02. 2023

Ve čtvrtek 23. února 2023 se sešla expertní skupina SIMAR složená z kolegyň a kolegů, kteří mají v členských agenturách na starost…

Výzkum může volat

24. 03. 2022

Vaše možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu je i po novelizaci zákona o elektronické komunikaci zachována.