Časté dotazy

1. Jak zjistím, že se opravdu jedná o seriózní výzkum?

Někdy vám nemusí být od prvního okamžiku jasné, zda jste byli osloveni jako respondenti ve skutečném výzkumném projektu, nebo se jedná o nějakou aktivitu, která se za výzkum pouze vydává.

Pro případné ověření nabízíme tyto postupy:

  • při osobním dotazování požádejte tazatele o předložení tazatelského průkazu
  • při telefonickém dotazování si můžete ověřit, zda se skutečně jedná o výzkumné volání, více zde
  • zjistěte si název agentury, jejímž jménem se realizuje sběr dat
  • ověřte si, zda se agentura, která vás oslovila, hlásí k Desateru PRO VÝZKUM
  • prohlédněte si prohlášení o zpracování osobních údajů, které má daná agentura k dispozici na svých internetových stránkách
  • více tipů naleznete také v podrobném vysvětlení každé výzkumné metody v sekci Jak se zkoumá, například osobní dotazování, telefonické dotazování

2. Odkud jste získali můj kontakt?

Respondenti pro výzkum jsou vybíráni pomocí matematických/statistických pravidel/principů. Výzkumníci se na vás proto mohou například obrátit na ulici i ve vašem bydlišti, požádat vás o účast ve výzkumu e-mailem v případě, že jste v minulosti souhlasili s účastí ve výzkumu, nebo se na vás obrátit s prosbou o sdílení zákaznické zkušenosti v souvislosti s využitím konkrétní služby či výrobku. Základem pro výběr respondentů mohou být také náhodně generovaná telefonní čísla, která jsou vytáčena automaticky. Školený operátor v tomto případě neví, kam se dovolal, hledá - stejně jako v každém jiném solidním výzkumu - pouze vaše názory, odpovědi na otázky. Nejde mu o vaše osobní údaje, ty potřebuje jen pro ověření správného statistického výběru a kontrolu kvality sběru dat. Více informací naleznete zde.

3. Proč jsem byl/a pro výzkum vybrán/a zrovna já?

Při dotazování není možné získat odpovědi všech osob, které by se měly k dané problematice vyjádřit. Proto je názor jednotlivců zprostředkován pomocí metody systematického reprezentativního výběru s ohledem na vhodné kvótní znaky – například demografické údaje, jako je pohlaví, věk, velikost sídla, příjem a vzdělání. Výsledek dotazování je pak spolu s ostatními odpověďmi zpracován a pomocí statistických metod projektován na celou populaci. Takový datový výstup neobsahuje osobní údaje jednotlivců.

4. Co se stane s odpověďmi, které jsem vám poskytl/a?

Odborníci zpracují vaše odpovědi s využitím statisticky a vědecky podložených metod využívaných v sociologických vědách. Při zpracování odpovědí dojde nejdříve k prověření kvality sběru dat a odstranění viditelných chyb a nekonzistencí v datovém souboru. Poté se analyzovaný datový soubor anonymizuje, tedy odstraní se případné osobní údaje jednotlivců (například adresa a jméno), kteří se výzkumu účastnili. Pravidlo tří – matka s dvěma dětmi žijící v dané vsi. Z výstupů výzkumného projektu, které se sdílí s veřejností nebo zadavatelem výzkumu, nelze identifikovat jednotlivce a jeho odpovědi.

5. Jak zachází výzkumný obor s mými daty?

Při sběru dat pro výzkumný projekt nejde o sběr osobních údajů, ale o názory a postoje, vaše odpovědi na otázku. Anonymizace a ochrana osobních údajů jsou v rámci iniciativy PRO VÝZKUM garantovány. Proto je velký rozdíl mezi výzkumem trhu a veřejného mínění a technikami direktmarketingu/přímého prodeje. Ve výzkumu vás nikdo nenutí nic kupovat. Obor výzkumu trhu a veřejného mínění se dlouhodobě hlásí ke konkrétním seberegulačním standardům v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů respondentů.

Mezi tato závazná pravidla patří tyto principy:

  • osobní data jednotlivce získaná při výzkumu nejsou nikdy využita k následnému kontaktování o prodejní nabídce
  • osobní údaje nejsou bez souhlasu respondenta poskytovány dalším subjektům
  • kontaktní údaje jsou při nejbližší možné příležitosti smazány

6. Co mám z toho, že se zúčastním výzkumu?

Díky tomu, že se zúčastníte výzkumného projektu, můžete vyjádřit své vlastní názory. Budeme vám naslouchat a vaše odpovědi zaznamenáme. Svými postoji a názory můžete přispět k tvorbě nových produktů a služeb. Ovlivníte tak úspěch firem a tím i úspěch celé české ekonomiky. Také rozhodování politiků o naší společné budoucnosti bude lépe odrážet vaše potřeby. Podnikatelská sféra i celá společnost se bude rozhodovat na základě kvalitních, vědecky podložených informací od skutečných lidí, jako jste vy. Příklady výzkumů, které změnily svět, najdete v sekci Co se dá zjistit výzkumem?

7. Co mám udělat, když si nepřeji, aby mne výzkumníci kontaktovali?

Děkujeme všem lidem, kteří věnují chvilku svého času pro výzkum a přispějí nápady pro lepší rozvoj české ekonomiky a do společenské debaty.

Samozřejmě máte právo se výzkumů neúčastnit a své osobní údaje výzkumníkům nesdělovat.

Děláme všechn pro to, aby vaše data byla chráněna a nenarušili jsme vaše soukromí.

Účast ve výzkumu můžete odmítnout a svůj souhlas kdykoli odvolat.

8. Kde mohu získat více informací?

Na stránkách PRO VÝZKUM si můžete v sekci Jak se zkoumá? přečíst o nejběžnějšífch metodách sběru dat. Zde se dozvíte více o průběhu dotazování a o tom, jak výzkumná agentura zachází s údaji, které jí poskytnete. 

V sekci Co se dá zjistit výzkumem? jsme pro vás připravili příklady realizovaných výzkumů. Z příkladů je krásně vidět, že názory skutečně mění svěrt

Pokud máte dotaz ke konkrétním výzkumným projektům, kontaktujte jednotlivé výzkumné agentury.


Děkujeme vám za ochotu zúčastnit se výzkumu a sdělit nám svůj názor!

Krátké zprávy

Výzkum může volat

24. 03. 2022

Vaše možnost vyjádřit se v telefonickém výzkumu je i po novelizaci zákona o elektronické komunikaci zachována.

Mezinárodní den ochrany osobních údajů

01. 02. 2022

V pátek, 28. ledna, si výzkumná komunita připomněla Mezinárodní den ochrany soukromí a osobních údajů. ESOMAR k tomu připravil webcast,…

Unikátní průzkum Nadačního fondu Krok domů v soutěži Research Got Talent

01. 02. 2022

Mladí čeští výzkumníci se v letošním roce opět zapojili do mezinárodní soutěže Research Got Talent. Jedná se o soutěž organizovanou…

Oslavili jsme Mezinárodní výzkumný den

07. 05. 2021

Ve čtvrtek 6. května jsme společným online setkáním oslavili Mezinárodní výzkumný den. Tato událost je každoročně iniciována asociací…

Jak se dělají volební výzkumy v pořadu 90´ na ČT24

14. 04. 2021

V úterý 13. dubna se pořad 90´na ČT 24 věnoval problematice volebních výzkumů.

Káva o čtvrté o výzkumech trhu a veřejného mínění

01. 04. 2021

Ve středu 31. března si moderátorka pořadu Káva o čtvrté Patricie Strouhalová povídala s výkonnou ředitelkou SIMAR Hanou Huntovou…

Výzkum spolupracuje s iniciativou Cesta ven

16. 02. 2021

Lidé z výzkumného oboru podporují iniciativu Cesta ven a aktivně se zapojili do přípravy komunikace, která chce podpořit co nejúspěšnější…

Kvalitativní výzkum běží online

02. 11. 2020

S ohledem na probíhající druhou vlnou pandemie koronaviru se výzkumné projekty realizují především v online prostředí. Pokročilé…